"Edukacja to dłuto, które kształtuje jednostkę i społeczeństwo. Nie jest więc bez znaczenia, kto je trzyma i co chce wyrzeźbić."
Bogumił Jarmulak

Realizowane projekty

Partnerzy merytoryczni

Partner Merytoryczny - Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Partner Merytoryczny - Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy