Image

Posts By Katarzyna Magdalena Skibińska

Latest Posts | By Katarzyna Magdalena Skibińska
Rodzice w szkole – petenci, klienci czy obywatele?
3 miesiące ago

Rodzice w szkole – petenci, klienci czy obywatele?

Obecność rodziców w szkole to zagadnienie, które w polskim edukacyjnym dyskursie publicznym jawi się jako kwestia uregulowana i oczywista. Wiadomo, że rodzice zjawiają się w szkole nie …
Read More

Demokracja silna rodzicami
5 miesięcy ago

Demokracja silna rodzicami

Uformowane w Polsce podstawy uczestnictwa rodziców w edukacji i – poprzez nie – w kształtowaniu demokratycznej kondycji życia społecznego, utrzymują charakter jedynie deklaratywny.

Rola rodziców w edukacji dzieci
5 miesięcy ago

Rola rodziców w edukacji dzieci

Czas edukacji szkolnej dziecka jest niezwykle ważny w życiu całej rodziny.

Z punktu widzenia ucznia trudne może być  odnalezienie się w nowej sytuacji społecznej …
Read More