Image

Posts By Katarzyna Magdalena Skibińska

Latest Posts | By Katarzyna Magdalena Skibińska
Demokracja silna rodzicami
3 tygodnie ago

Demokracja silna rodzicami

Uformowane w Polsce podstawy uczestnictwa rodziców w edukacji i – poprzez nie – w kształtowaniu demokratycznej kondycji życia społecznego, utrzymują charakter jedynie deklaratywny. Brakuje ram kulturowych, w których rodzicielska partycypacja …
Read More

Rola rodziców w edukacji dzieci
4 tygodnie ago

Rola rodziców w edukacji dzieci

Czas edukacji szkolnej dziecka jest niezwykle ważny w życiu całej rodziny.  Z punktu widzenia ucznia trudne może być  odnalezienie się w nowej sytuacji społecznej i grupie rówieśniczej oraz …
Read More