Image

Posts By Renata Turek

Latest Posts | By Renata Turek
Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” w sprawie gimnazjów
4 lata ago

Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” w sprawie gimnazjów

Ostatnio przetacza się przez media fala dyskusji na temat przyszłości gimnazjów. Mają one swoich przeciwników i gorących obrońców. Mamy dobre i słabe gimnazja, więc jednolita ocena wszystkich gimnazjów …
Read More

Uważność – nowe lekarstwo na stres
5 lat ago

Uważność – nowe lekarstwo na stres

Stres jest odpadem nowoczesnego życia, wszyscy go produkujemy, ale jeśli nie rozdysponujesz nim właściwie, nagromadzi się i opanuje całe twoje życie. – Danzae Pace

Sytuacji, w …
Read More

Rodzice na III Kongresie Polskiej Edukacji
5 lat ago

Rodzice na III Kongresie Polskiej Edukacji

III Kongres Polskiej Edukacji, który odbył się w końcu sierpnia w Katowicach, znacząco różnił od poprzednich, gdyż został od podstaw zaplanowany i przeprowadzony przez NGO-sy z całej Polski …
Read More

Rada Rodziców w przedszkolu i szkole – kompendium wiedzy
5 lat ago

Rada Rodziców w przedszkolu i szkole – kompendium wiedzy

Rada rodziców jest społecznym organem szkoły wybranym w demokratycznych wyborach spośród przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach: • z innymi organami szkoły, …
Read More

Rada Szkoły – kompendium wiedzy
5 lat ago

Rada Szkoły – kompendium wiedzy

Rada Szkoły jest społecznym organem szkoły niezależnym od dyrektora, rady pedagogicznej i Rady Rodziców. Rada Szkoły reprezentuje ogół rodziców , uczniów i nauczycieli danej szkoły i jest doskonałą …
Read More

Uważność a błąd
5 lat ago

Uważność a błąd

Dorastałam z przekonaniem, że błąd jest czymś złym. Rodzice, nauczyciele i nawet przypadkowo spotkani dorośli widząc jak popełniam błąd obdarowywali mnie komentarzem „Źle, fatalnie, okropnie”, albo bardziej personalnymi …
Read More

Jak rozwijać uważność u dzieci?
5 lat ago

Jak rozwijać uważność u dzieci?

Jak uczyć dzieci mądrości i hartu ducha? Jak pomóc im rozwinąć pełnię swoich możliwości? Jak wychowywać, żeby szły przez życie uczciwie i odważnie? To pytania, które wszyscy sobie …
Read More

Udział organów społecznych w zarządzaniu szkołą publiczną
5 lat ago

Udział organów społecznych w zarządzaniu szkołą publiczną

System edukacji w Polsce, podobnie jak systemy edukacyjne w wielu innych krajach Unii Europejskiej, podlega istotnym zmianom. Wprowadzane są one m. in. w podsystemie zarządzania. W opinii Stefana …
Read More

Reguły działania rad szkół
5 lat ago

Reguły działania rad szkół

Zasady tworzenia i funkcjonowania rady szkoły reguluje ustawa o systemie oświaty i w oparciu o jej zapisy powinien być opracowany regulamin tego organu. Prezentowana tu analiza regulaminów rad …
Read More

Tony Buzan – twórcze wykorzystanie umysłu
5 lat ago

Tony Buzan – twórcze wykorzystanie umysłu

Światowej sławy autorytet w dziedzinie metod twórczego wykorzystania umysłu Tony Buzan gościł w Polce

Ucz się jak się uczyć! Możesz to zrobić z Tony Buzanem, który w maju 2015r. przez dziesięć dnbu_logoi gościł w Polsce. W ramach swojej wizyty:
– przeprowadził szkolenie trenerskie dla ponad 100 osób z umiejętności uczenia się ( w szkoleniu uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji)
– spotkał się z grupą uczniów i nauczycieli z całej Polski w Krakowie i Wieliczce licząca ponad 1500 osób (w spotkaniu uczestniczyły szkoły zaproszone przez Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji)
– przeprowadził seminarium edukacyjne dla parlamentarzystów oraz zaproszonych osób z instytucji rządowych, samorządowych, przedsiębiorców i NGO-sów na Otwartym posiedzeniu Podkomisji ds. Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Na koniec wyróżnił grupę polskich innowacyjnych nauczycieli rekomendowanych przez Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
– promował projekt BUTTERFLY UNIVERSE, który promuje w wielu krajach na całym świecie. Read More