logo_wpis  STOWARZYSZENIE „RODZICE W EDUKACJI”
  03-289 Warszawa
  ul. Ostródzka 56W
  tel. +48 608 666 355
  NIP: 522-294-79-49
  REGON: 142350885
  KRS: 0000353597

 

Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Rozpoczęcie działalności: 9 kwietnia 2010 r.

Konto:
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
Oddział: Oddział Lubin Piłsudskiego MIX – BD
Nr konta: 40 1750 0012 0000 0000 2900 1607