Czym jest dobra szkoła według rodziców?
Materiał został zarejestrowany podczas VII Kongresu Obywatelskiego, który odbył się 10 listopada 2012r.