Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy?
1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa
2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego