Tematyka warsztatów:

 

I . Maszyny proste i mechanizmy LEGO Education – cała PARA w edukację!

Zajęcia skierowane są do dzieci kl. III i IV szkół podstawowych.

Warsztaty łączą ze sobą zajęcia techniczne, przyrodę, fizykę,matematykę i przy okazji uczą inżynierskich metod pracy. Przyjdź, zbuduj, zobacz, dlaczego konstrukcjonizm jest taki efektywny.

 

II. „Czy Tales był konstruktorem?”

Warsztaty dedykowane są dzieciom kl. II i IV szkół podstawowych.

W trakcie warsztatów dzieci dowiedzą się jak Tales z Miletu zmierzył wysokość piramidy. Zbudują własną konstrukcję, której wysokość spróbują określić. Będą też mogły badać związki między kształtami 2D i 3D oraz wytrzymałość brył. Zajęcia mają na celu rozwijanie wyobraźni matematycznej i wplataniu umiejętności matematycznych w edukację STEAM, czyli rozwijanie myślenia inżynieryjnego, pracy zespołowej oraz kreatywnego myślenia.

 

III. „Ozoboty w służbie matematyki”

Warsztat jest adresowany do uczniów klas III – IV.

Ma na celu pokazanie Ozobota, jako narzędzie do nauki matematyki. Ozobot potrafi poruszać się po czarnych liniach z kolorowymi kodami, pod którymi kryją się rozumiane przez niego polecenia. Chcąc wykorzystać Ozobota w objaśnianiu zagadnień matematycznych trzeba go tak przedstawić, żeby Ozobot go zrozumiał. Pokażemy, że ucząc innych (w tym wypadku Ozobota) uczymy się sami.

 

Gdzie?

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, ul. Koszykowa 75

 

Linki do rejestracji na warsztaty:

Maszyny proste i mechanizmy LEGO Education godzina 10:30 – 11:30

Maszyny proste i mechanizmy LEGO Education godzina 11:40 – 12:40

Maszyny proste i mechanizmy LEGO Education godzina 12:50 – 13:50

„Czy Tales był konstruktorem?” godzina 10:30 – 11:30

„Czy Tales był konstruktorem?” godzina 11:40 – 12:40

„Czy Tales był konstruktorem?” godzina 12:50 – 13:50

„Ozoboty w służbie matematyki” godzina 10:30 – 11:30

„Ozoboty w służbie matematyki” godzina 11:40 – 12:40

„Ozoboty w służbie matematyki” godzina 12:50 – 13:50

 

Zajęcia prowadzą trenerzy Fundacji Edukacja na NOWO.