"By kontrolować przyszłość, trzeba kontrolować edukację." – R. J. Rushdoony

Potrzeby rozwojowe dzieckaW prezentacji o potrzebach rozwojowych dziecka poruszone zostały następujące zagadnienia:
- dzieciństwo w cyklu życia człowieka
- wpływ zmian w otoczeniu społecznym na długość trwania kolejnych etapów życia
- potrzeby podstawowe a forma wspomagania rozwoju dziecka

- rozwojowy rozkład jazdy (developmental time-table) w okresie dzieciństwa
- efekty rozwoju w okresie dzieciństwa: kluczowe kompetencje osobiste
- główne źródło zagrożeń rozwoju dziecka
- kompetencje rozwijające się we wczesnym wieku szkolnym

pobierz prezentację

Materiał udostępniony za zgodą autorki prof. dr hab. Anny Brzezińskiej.

comments

Realizowane projekty

Projekt - Stowarzyszenia 'Pączki w programowaniu'

Projekt - Stowarzyszenia 'doWIADOWKI'

Projekt - Stowarzyszenia 'Tworzymy Warszawskie Zasoby Edukacyjne - Khan Academy +'

Partnerzy

EPA

Partner Merytoryczny - Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy - YDP

Partner Merytoryczny - Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Sygnal

Kongres Obywatelski

Remedium

Polsat Viasat History