"Edukacja to broń, której skutki użycia zależą od tego, kto ją dzierży i w kogo mierzy."
Józef Stalin

Salomon"Z próżnego i Salomon nie naleje, czyli o „wielointeligentnych lekcjach" i rozwijaniu nie tylko „szkolnych" inteligencji Twojego dziecka" to warsztaty zorganizowane 21 marca 2011 r. w siedzibie WCIES w ramach VIII Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców.
Poprowadziła je dr Wiga Bednarkowa z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Lekcje powinny służyć ćwiczeniu się uczennic i uczniów w umiejętności stosowania – a nawet tworzenia - narzędzi do łowienia różnorakich ryb. Szkolne lekcje nie powinny ograniczać się do rozdawania jakiegoś określonego gatunku ryb, niechby nawet wg ekspertów – najlepszych.

Nauczyciel XXI wieku nie krytykuje uczniów za błędy i braki; nie wyręcza ich w pracy; proponuje im przeżycie ciekawej przygody i zaprasza ich do aktywności, m.in. do tworzenia własnych, skutecznych mnemotechnik.

„Powodzenia!" powie odpowiedzialny, dorosły, zapraszający nauczyciel, z ust którego często wydobywają się magiczne słowa: proszę, przepraszam, dziękuję.... Nie będzie ani ganił, ani straszył, ani... szantażował; nie odwróci się też obrażony, kiedy usłyszy uczniowskie „nie"!

Tekst pochodzi z książki dr Wigi Bednarkowej "O talentach w szkole czyli 7 WSPANIAŁYCH"

pobierz artykuł
pobierz artykuł

Relacja rodzica - uczestnika warsztatu:

pobierz relację

comments

Realizowane projekty

Projekt - Stowarzyszenia 'Pączki w programowaniu'

Projekt - Stowarzyszenia 'doWIADOWKI'

Projekt - Stowarzyszenia 'Tworzymy Warszawskie Zasoby Edukacyjne - Khan Academy +'

Partnerzy

EPA

Partner Merytoryczny - Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy - YDP

Partner Merytoryczny - Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Sygnal

Kongres Obywatelski

Remedium

Polsat Viasat History