"Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą."
Milton Friedman

Piotr KostrzynskiPedagog i psycholog, doktor nauk pedagogicznych. Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1987 – 2001. Specjalizacja praktyczna w zakresie terapii wychowawczej i rozwojowej. W zakresie zainteresowań naukowych: systemy edukacji w Europie i na Świecie (staż naukowy Uniwersytet w Utrechcie 1992), zastosowanie komputerów w edukacji, problematyka trudności wychowawczych w systemie oświatowym, rola szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich, rodzice w edukacji.

Od 1989 roku współorganizator szkolnictwa niepublicznego w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego i KFON (1SLO „Bednarska”). Od 1996 roku do dziś dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka STO.  Od 1996 do 2010 wykładowca w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Od 1996 do dziś wykładowca na wydziale pedagogicznym WSP ZNP w Warszawie.

comments

Realizowane projekty

Projekt - Stowarzyszenia 'Pączki w programowaniu'

Projekt - Stowarzyszenia 'doWIADOWKI'

Projekt - Stowarzyszenia 'Tworzymy Warszawskie Zasoby Edukacyjne - Khan Academy +'

Partnerzy

EPA

Partner Merytoryczny - Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy - YDP

Partner Merytoryczny - Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Sygnal

Kongres Obywatelski

Remedium

Polsat Viasat History