Image

Aktualności

Khan Academy – Twój osobisty korepetytor z matematyki
6 lat ago

Khan Academy – Twój osobisty korepetytor z matematyki

Masz problemy z matematyką? A może nic z niej nie rozumiesz?To znaczy, że potrzebujesz pomocy z matematyki.Dołącz do społeczności Khan Academy!Tutaj nauczyciel cierpliwie wytłumaczy ci wszystko czego potrzebujesz i zrobi to tyle razy aż zrozumiesz, a na dodatek nie straci cierpliwości.

Read More

E-podręczniki – nowa jakość polskiej edukacji i bezpłatny dostęp do zasobów edukacyjnych dla wszystkich
6 lat ago

E-podręczniki – nowa jakość polskiej edukacji i bezpłatny dostęp do zasobów edukacyjnych dla wszystkich

Polska edukacja wkracza w XXI wiek – prezentacja pierwszych e-podręczników dla polskiej szkoły odbyła się 26 czerwca 2014r. w Łodzi: matematyka i informatyka oraz 30 czerwca 2014r. we Wrocławiu: przyroda i przedmioty humanistyczne.E-podręczniki to nowa jakość edukacji i bezpłatny dostęp do zasobów edukacyjnych dla wszystkich uczniów.Projekt e-podręczniki jest rekomendowany wszystkim uczniom i rodzicom przez Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”. Zapraszamy do konsultacji na: www.epodreczniki.pl.

Read More

Udany start szkolny – 6-latek w pierwszej klasie – konferencja ekspercka
6 lat ago

Udany start szkolny – 6-latek w pierwszej klasie – konferencja ekspercka

14 maja 2014r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” konferencja ekspercka pt. „Udany start szkolny – 6-latek w pierwszej klasie”. Spotkanie, które patronatem objęła Minister Edukacji Narodowej, odbyło się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Celem debaty była wymiana opinii i doświadczeń oraz dyskusja przedstawicieli środowiska oświatowego na temat gotowości szkolnej sześciolatków, a także tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju w szkolnym środowisku.

Jak przygotować sześciolatka do rozpoczęcia szkolnej edukacji? Jakie wyzwania stoją przed jego nauczycielami, rodzicami i najbliższym otoczeniem dziecka i jak im sprostać? W jaki sposób obecność sześciolatków w szkole wzbogaca szkolną społeczność? – na te i inne pytania odpowiedzi szukali nauczyciele z wiodących placówek przedszkolnych i szkolnych, eksperci i akademicy z uczelni, specjaliści edukacji wczesnoszkolnej.

Read More

I Salon Pomorski w Gdańsku – Sobieszewie
6 lat ago

I Salon Pomorski w Gdańsku – Sobieszewie

W dniach 19 – 21 marca 2014r. przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji na zaproszenie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej uczestniczyła w I Salonie Pomorskim w Gdańsku – Sobieszewie. W …
Read More

Partnerstwo Edukacja na NOWO
6 lat ago

Partnerstwo Edukacja na NOWO

Partnerstwo „Edukacja na NOWO” powstało na rzecz wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli oraz pozyskiwania i tworzenia wolnych zasobów edukacyjnych. Szczegółowym celem projektu jest zmiana modelu kształcenia nauczyciela XXI wieku, poprzez przygotowanie programu i zrealizowanie cyklu kursów (dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli) oraz uruchomienie studiów podyplomowych dotyczących świadomego i efektywnego wykorzystywania technologii informacyjnych w edukacji.

Read More

Ogólnopolska konferencja „Innowacyjne przedszkole, innowacyjna szkoła”
6 lat ago

Ogólnopolska konferencja „Innowacyjne przedszkole, innowacyjna szkoła”

W dniu 5 marca 2014r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Innowacyjne przedszkole, innowacyjna szkoła” pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik – Rostkowskiej.

Celem konferencji, którą zorganizowała Posłanka Joanna Fabisiak, było pokazanie kierunków zmian w polskiej edukacji, by wykształcić innowacyjnych i kreatywnych absolwentów. Większość prelegentów sygnalizowała, ze nowatorską edukację trzeba zacząć już od przedszkola kładąc nacisk na kompetencje językowe i umiejętność programowania.

Read More

9 Międzynarodowa Konferencja ERNAPE w Lizbonie
6 lat ago

9 Międzynarodowa Konferencja ERNAPE w Lizbonie

W dniach 4-6 września 2013r. w Lizbonie odbyła się 9 Konferencja European Research Network about Parents in Education – ERNAPE (Europejskiego Stowarzyszenia Badań i Sieci Współpracy w obszarze Rodziców w Edukacji) zrzeszającego naukowców z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz z Chin, Chile i innych krajów świata. Wszyscy oni zajmują się wszechstronnymi badaniami dotyczącymi partycypacji rodziców w procesie edukacji ich dzieci, które były prezentowane na tej konferencji.

Read More

Europejska nagroda Alcuina dla Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”
6 lat ago

Europejska nagroda Alcuina dla Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy Członkowie Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” oraz Partnerzy wspierający nasze działania,Z ogromną przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” zostało laureatem europejskiej nagrody Alcuina przyznanej przez European Parents Association (Europejskie Stowarzyszenie Rodziców) za projekt: „Rodzice we wspólnocie szkolnej – Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców” realizowany w latach 2008-2012 we współpracy z m.st. Warszawa.

Read More

10 Intel Education Summit
7 lat ago

10 Intel Education Summit

Coroczna konferencja „Intel Education Summit” tym razem odbyła się w Polsce w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik w dniach 5-6 listopada 2013r. Tegoroczna edycja była zatytułowana „Entrepreneurship and Education”. Zgromadziła ludzi z całego świata, którzy w sposób nowoczesny i przyszłościowy myślą o rozwoju edukacji I podejmują szereg wyzwań, by konserwatywne szkoły zamienić w nowoczesne centra uczenia się. Wśród prelegentów i uczestników byli przedstawiciele krajów Afryki, St. Zjednoczonych i wielu krajów europejskich.

Read More

Przywództwo w Edukacji – konferencja  w Wilnie
7 lat ago

Przywództwo w Edukacji – konferencja w Wilnie

W dniach 9-10 września 2013r. w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Przywództwo w Edukacji” zorganizowana w ramach Prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej, w której z ramienia Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców uczestniczyła Elżbieta Piotrowska – Gromniak.Celem konferencji było pokazanie priorytetowej roli edukacji szkolnej w polityce państwa, wpisującą się doskonale w strategię „Europa 2020″. Uznano, że kluczowe jest promowanie zrównoważonego i stałego wzrostu poziomu i jakości edukacji, gdzie przywództwo ma do odegrania kluczową rolę w kreowaniu warunków do osiągania sukcesów na wszystkich poziomach edukacji i systemu kształcenia.

Read More