Image

Aktualności

Międzynarodowa konferencja „Odpowiedzialni nauczyciele”
7 lat ago

Międzynarodowa konferencja „Odpowiedzialni nauczyciele”

„Odpowiedzialni nauczyciele” to międzynarodowa konferencja odbywająca się w ramach projektu systemowego „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?”.W dniach 23-26 marca 2013r. w Krakowie 408 osób związanych z oświatą spotkało się, by dyskutować o roli nauczyciela w procesie uczenia się uczniów.Uczestnicy przyjechali z 16 województw i reprezentowali różne szczeble „oświatowej drabiny” byli więc nauczyciele (46), dyrektorzy szkół i placówek oświatowych (80), pracownicy KO (35 w tym kuratorzy i wicekuratorzy) i przedstawiciele JST (20), przedstawiciele ORE, CKE, IBE, ODN i trenerzy.

Read More

2 Kongres Polskiej Edukacji
7 lat ago

2 Kongres Polskiej Edukacji

W dniach 15-16 czerwca 2013r. odbył się w Warszawie 2 Kongres Polskiej Edukacji, w którym uczestniczyło ponad tysiąc nauczycieli, dyrektorów, urzędników oświatowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zwykłych obywateli zatroskanych spadającym poziomem polskiej edukacji i, co za tym idzie, coraz niższymi kompetencjami i słabszą konkurencyjnością polskich absolwentów na rynku pracy.

Read More

Forum Rodziców przy MEN – IV spotkanie
7 lat ago

Forum Rodziców przy MEN – IV spotkanie

IV Forum Rodziców przy MEN, które odbyło się 21 czerwca 2013r., poświęcone zostało edukacji sześciolatków. Minister edukacji Krystyna Szumilas przedstawiła nowy harmonogram reformy oświaty. Zgodnie z nim od września 2014r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku rozpoczną obowiązkową edukację we wrześniu 2015 roku.  W gestii rodziców pozostawia się decyzję o ich wcześniej edukacji.

Read More

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców w Koszycach na Słowacji
7 lat ago

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców w Koszycach na Słowacji

W dniach 24-26 maja 2013r. odbyła się w Koszycach na Słowacji kolejna międzynarodowa konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców organizowana w partnerstwie ze Slovenską Radą Rodicovskych Zdrużeni i połączona z V Europejskim Festiwalem Szkół Artystycznych i X Europejskim Dniem Rodziców w Szkole.

Celem konferencji było zaprezentowanie bogatego dorobku szkół artystycznych na Słowacji i wielowiekowej tradycji w kształceniu artystycznym dzieci oraz wpływu edukacji artystycznej na sukcesy szkolne dzieci.

Read More

Forum Rodziców przy MEN – III spotkanie
7 lat ago

Forum Rodziców przy MEN – III spotkanie

W dniach 19-20 kwietnia 2013r. odbyło się się kolejne Forum Rodziców przy MEN. Tematem trzeciego spotkania było kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Read More

Forum Dyrektorów, Forum Rodziców i Targi Edukacyjne 2013 r. w Kielcach
7 lat ago

Forum Dyrektorów, Forum Rodziców i Targi Edukacyjne 2013 r. w Kielcach

W dniach 19-20 marca 2013r. Elżbieta Piotrowska – Gromniak z ramienia Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” uczestniczyła w tym ważnym, corocznym wydarzeniu edukacyjnym w Kielcach.

Prezes stowarzyszenia …
Read More

Światowej sławy psycholog prof. Philip. G. Zimbardo o roli szkoły
7 lat ago

Światowej sławy psycholog prof. Philip. G. Zimbardo o roli szkoły

Światowej sławy psycholog prof. Philip. G. Zimbardo Gościł w Polsce w związku z kolejnym wydaniem jednej z najpopularniejszych, tłumaczonej na kilkanaście języków ksiażki pt.„Psychologia i życie”. Przy tej okazji, o roli szkoły we współczesnym świecie w rozmawiał z Elżbietą Piotrowską – Gromniak prezesem Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji.

„Szkoła powinna być dla dzieci przygodą, którą pragną przeżyć i doświadczeniem przyjemności uczenia się świata w zupełnie inny sposób niż robią to w domu.

Read More

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) w Wiedniu
8 lat ago

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) w Wiedniu

W dniach 16-17 listopada 2012r. w Wiedniu odbyła się kolejna europejska konferencja dla rodziców pt.„Droga dla uczącej się rodziny – rola rodziców we wczesnej edukacji językowej i jej korelacji z rozwojem myślenia u dzieci”. Tematyka konferencji dotyczyła wpływu rozwijania kompetencji w zakresie płynnego posługiwania się językiem na rozwój umiejętności samodzielnego myślenia w kontekście edukacji w rodzinie. Projekt przedstawiało stowarzyszenie rodziców z Łotwy.

Read More

VII Kongres Obywatelski
8 lat ago

VII Kongres Obywatelski

10 Listopada 2012r. odbył się w Warszawie VII Kongres Obywatelski pt.” Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków”. W nawiązaniu do tytułu większość wypowiedzi gości Kongresu oraz tematyka paneli poświęcone były diametralnym zmianom w systemie kształcenia Polaków. Zarówno paneliści jak i uczestnicy Kongresu potwierdzili, że obecny system edukacji zamiast przygotowywać młodych ludzi do przyszłości kurczowo trzyma się przeszłości hamując innowacje i zabijając kreatywne myślenie w szkole.Jeśli nie przełamiemy tego impasu to grozi nam pozostanie w ogonie Europy jako podwykonawcy i pracownicy fizyczni, a nie kreatorzy europejskiej i światowej gospodarki.

Read More

Edu Trendy 2012
8 lat ago

Edu Trendy 2012

26-27 września 2012r. odbyło się w Warszawie wielkie wydarzenie edukacyjne zorganizowane przez firmę Wolters Kluwer Polska, którego byliśmy partnerem.Nowoczesna formuła połączona z targami edukacyjnymi przyciągnęła wielu gości związanych ze środowiskiem. Wystawcy zaprezentowali m.in. szeroką gamę nowych technologii dla szkół – tak przyjaznych dla młodzieży, a ciągle jeszcze niechętnie używanych przez nauczycieli.

Read More