Image

Aktualności

Wizyta przedstawicieli oświaty z Gruzji
8 lat ago

Wizyta przedstawicieli oświaty z Gruzji

Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej gościło 3 kwietnia 2012r. delegację przedstawicieli oświaty z Gruzji (w składzie delegacji byli: przedstawiciel gruzińskiego ministerstwa edukacji, dyrektor …
Read More

Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty
8 lat ago

Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty

Na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji uczestniczyło w IX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, która odbyła się w Krakowie w dniach 9 -11 marca 2012r. Celem konferencji było wypracowanie stanowiska OSKKO w ważnych kwestiach dotyczących oświaty. Były to m.in. zmiany w prawie oświatowym, doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej, nadzór pedagogiczny i inne.

Przedstawicielki Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji wystąpiły w dwóch panelach dyskusyjnych:Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty – status dyrektora – Marta Cichowicz-MayerStanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty – nadzór pedagogiczny – Alina Idzikowska

Sprawozdanie z konferencji dostępne na www.oskko.edu.pl

Read More

Kongres Polskiej Edukacji 2011
9 lat ago

Kongres Polskiej Edukacji 2011

Kongres Polskiej Edukacji, który odbył się w Warszawie w dniach 5-6 czerwca 2011 roku, był jednym z największych wydarzeń edukacyjnych ostatnich lat. Wzięło w nim udział ponad dwa …
Read More

Międzynarodowa konferencja „Kompetencje kluczowe – teoria i praktyka w kontekście rozwoju uzdolnień”
9 lat ago

Międzynarodowa konferencja „Kompetencje kluczowe – teoria i praktyka w kontekście rozwoju uzdolnień”

2 i 3 czerwca 2011r. w Kielcach odbyła się międzynarodowa konferencja pt.„Kompetencje kluczowe – teoria i praktyka w kontekście rozwoju uzdolnień”, na  którą zaproszono Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”.


Read More

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – Konsultacje Społeczne
9 lat ago

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – Konsultacje Społeczne

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji uczestniczy w Konsultacjach Społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapoczątkowanych 10 maja 2011r. konferencją pt. „Zaufanie, dobro wspólne, dialog obywatelski, czy jesteśmy na to gotowi?”

17 maja 2011r. na spotkaniu konsultacyjnym poświęconym Obszarowi I Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego – Postawy i kompetencje społeczne przedstawiliśmy prezentację pt.„Szkoła miejscem budowania kapitału społecznego”, która okazała się uzupełnieniem brakującego ogniwa strategii i wzbudziła ogromne zainteresowanie słuchaczy i twórców strategii.

Read More

Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej
9 lat ago

Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

14 marca 2011 r. została powołana Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. W skład Rady weszło 12 przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji rodzicielskich z całej Polski oraz dwoje ekspertów. Do głównych zadań Rady należy konsultowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań dotyczących współpracy szkoły z rodzicami.

Read More

Forum Rad Rodziców Ursusa
10 lat ago

Forum Rad Rodziców Ursusa

18 listopada 2010r. odbyło się VI Forum Rad Rodziców Ursusa.Spotkanie, w którym obok przedstawicieli Rad Rodziców uczestniczył burmistrz dzielnicy, naczelnik wydziału ds. edukacji oraz przedstawiciel Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczyło problemów efektywności kształcenia w ursuskich szkołach, integracji środowiska,współpracy Rad Rodziców z władzami dzielnicy oraz zwiększenia wpływu rodziców na jakość pracy placówek oświatowych w Ursusie.

Read More