Image
Aktualności

Bieżące

Reguły działania rad szkół
5 lat ago

Reguły działania rad szkół

Zasady tworzenia i funkcjonowania rady szkoły reguluje ustawa o systemie oświaty i w oparciu o jej zapisy powinien być opracowany regulamin tego organu. Prezentowana tu analiza regulaminów rad …
Read More

Tony Buzan – twórcze wykorzystanie umysłu
5 lat ago

Tony Buzan – twórcze wykorzystanie umysłu

Światowej sławy autorytet w dziedzinie metod twórczego wykorzystania umysłu Tony Buzan gościł w Polce

Ucz się jak się uczyć! Możesz to zrobić z Tony Buzanem, który w maju 2015r. przez dziesięć dnbu_logoi gościł w Polsce. W ramach swojej wizyty:
– przeprowadził szkolenie trenerskie dla ponad 100 osób z umiejętności uczenia się ( w szkoleniu uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji)
– spotkał się z grupą uczniów i nauczycieli z całej Polski w Krakowie i Wieliczce licząca ponad 1500 osób (w spotkaniu uczestniczyły szkoły zaproszone przez Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji)
– przeprowadził seminarium edukacyjne dla parlamentarzystów oraz zaproszonych osób z instytucji rządowych, samorządowych, przedsiębiorców i NGO-sów na Otwartym posiedzeniu Podkomisji ds. Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Na koniec wyróżnił grupę polskich innowacyjnych nauczycieli rekomendowanych przez Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
– promował projekt BUTTERFLY UNIVERSE, który promuje w wielu krajach na całym świecie. Read More