Kategoria: Eksperci

21 marca 2015 Wyłączone

Marzena Żylińska

przez Grzegorz Wnorowski

Zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z badań nad mózgiem, kultury edukacyjnej.…

21 marca 2015 Wyłączone

Andrzej Pery

przez Grzegorz Wnorowski

Posiada bogate doświadczenia z zakresu współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, jak również innymi instytucjami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Był radnym w trzech pierwszych kadencjach, pełnił funkcję przewodniczącego rady, wiceburmistrza gminy, a także współpracował ze stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi.
W pełni zna system edukacji w Polsce i w krajach europejskich – doświadczenia pracy w Kuratorium Oświaty, Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w który odpowiadał za system doskonalenia zawodowego nauczycieli.

29 stycznia 2014 Wyłączone

Anna Florek

przez Grzegorz Wnorowski

Anna Florek fotoPsycholog, nauczyciel dyplomowany, od 1990 r. dyrektorka Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA (dawniej: STO). Inicjatorka i organizatorka tego przedszkola.
Autorka programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola „Dziecko w grupie”.
Autorka modelu włączania dzieci autystycznych do grup rówieśniczych – zindywidualizowane programy terapii i indywidualnego wsparcia ze stopniowym włączaniem dziecka do grupy i usamodzielnianiem go.
Założyciel i prezes Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.

18 sierpnia 2013 Wyłączone

Hanna Konwińska

przez Grzegorz Wnorowski

Nauczyciel dyplomowany, wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Misją szkoły, którą prowadzi jest: „szkoła przyjazna i twórcza”, a jej celem wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości w twórczej, przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa. Wielkim atutem szkoły jest aktywna współpraca z rodzicami i integracja środowiska lokalnego.

18 sierpnia 2013 Wyłączone

Monika Werwicka

przez Grzegorz Wnorowski

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Licencjonowany trener II stopnia w zakresie grupowego treningu umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zawodowo: psycholog praktyk, trener z zakresu umiejętności psychospołecznych, dyrektor warszawskiej poradni psychologiczno – pedagogicznej, od wielu lat współpracownik Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty.

18 sierpnia 2013 Wyłączone

Margaryta Orzechowska

przez Grzegorz Wnorowski

Margaryta OrzechowskaNauczyciel dyplomowany z 23 letnim stażem w szkole podstawowej. Prowadzi zajęcia z kształcenia zintegrowanego w klasach 1-3 i matematyki w klasach 4-6. Inicjatorka i pomysłodawczyni działań na rzecz integracji społeczności szkolnej i współpracy z rodzicami. Współpracowała z Wydawnictwem DIDASKO. Aktualnie współpracuje z Wydawnictwem ŻAK. Jest autorką i współautorką materiałów dla nauczycieli oraz podręczników, ćwiczeń i zbiorów zadań dla dzieci. W tym roku prowadzi dodatkowo zajęcia dla dzieci pięcioletnich, rozwijające umiejętności matematyczne w śródmiejskim przedszkolu.

21 marca 2013 Wyłączone

Małgorzata Agnieszka Zambrowska

przez Grzegorz Wnorowski

Nauczycielka matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Współzałożycielka Stowarzyszenia „ROZWIŃ SIĘ” Edukacja, Kultura, Sport, członek Pracowni Matematyki w Instytucie Badań…

21 marca 2013 Wyłączone

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

przez Grzegorz Wnorowski

Malgorzata ZytkoDoktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor UW pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, współkoordynator w latach 2006 – 2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowy oraz szkolny kontekst. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe).