Image
Aktualności

Niezbędnik rodzica

Pracuj na sukces swojego dziecka – FamilyEduNet
5 lat ago

Pracuj na sukces swojego dziecka – FamilyEduNet

FamilyEduNet –  Rodziny dla sukcesu edukacyjnego (2014-2016) to europejski projekt, finansowany ze środków Programu Erasmus+ UE, mający na celu wdrożenie na szerszą skalę oraz upowszechnianie projektu XarxaClau z FAPAC (http://familyedunet.blogspot.com) …
Read More

Rekomendowane przez nas tytuły
6 lat ago

Rekomendowane przez nas tytuły

#gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; } #gallery-1 img { max-width:100% !important; height:auto !important; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; } #gallery-2 img { max-width:100% !important; height:auto !important; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; } #gallery-3 img { [...]
Rada Rodziców w przedszkolu i szkole – kompendium wiedzy
6 lat ago

Rada Rodziców w przedszkolu i szkole – kompendium wiedzy

Rada rodziców jest społecznym organem szkoły wybranym w demokratycznych wyborach spośród przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach: • z innymi organami szkoły, …
Read More

Rada Szkoły – kompendium wiedzy
6 lat ago

Rada Szkoły – kompendium wiedzy

Rada Szkoły jest społecznym organem szkoły niezależnym od dyrektora, rady pedagogicznej i Rady Rodziców. Rada Szkoły reprezentuje ogół rodziców , uczniów i nauczycieli danej szkoły i jest doskonałą …
Read More

Udział organów społecznych w zarządzaniu szkołą publiczną
6 lat ago

Udział organów społecznych w zarządzaniu szkołą publiczną

System edukacji w Polsce, podobnie jak systemy edukacyjne w wielu innych krajach Unii Europejskiej, podlega istotnym zmianom. Wprowadzane są one m. in. w podsystemie zarządzania. W opinii Stefana …
Read More

Reguły działania rad szkół
6 lat ago

Reguły działania rad szkół

Zasady tworzenia i funkcjonowania rady szkoły reguluje ustawa o systemie oświaty i w oparciu o jej zapisy powinien być opracowany regulamin tego organu. Prezentowana tu analiza regulaminów rad …
Read More

Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach
7 lat ago

Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach

„Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach”Grzegorz Całek Dyrektor Instytutu Inicjatyw PozarządowychPublikacja udostępniona za zgodą autora.

Niniejsza publikacja jest zbiorem odpowiedzi na 50 najczęściej pojawiających się pytań:1. Gdzie znajdę informację o tym, jak powstaje rada rodziców?2. W przepisach dotyczących rad rodziców oraz w Internecie ciągle jest mowa o szkołach. A co z przedszkolami?3. Czy we wszystkich szkołach wybiera się radę rodziców (np. w szkole muzycznej też)?4. Czy rada klasowa musi liczyć trzy osoby?

Read More

Samorząd a edukacja
8 lat ago

Samorząd a edukacja

Jednym z kluczowych wyzwań rozwojowych, przed którymi obecnie stoi Polska, jest dostosowanie edukacji do przemian cywilizacyjnych i zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Zmiany w obszarze edukacji wymagają dogłębnego przemyślenia konstrukcji instytucjonalnej tego systemu. O pewnym wycinku tego systemu: kierunkach reform w obszarze edukacji, a przede wszystkim o bieżącej sytuacji i roli, jaką w systemie edukacji odgrywają samorządy, dyskutowano w trakcie seminarium „Samorząd a edukacja”, które odbyło się 19 października 2011 roku w Warszawie.

Read More

O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły
8 lat ago

O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły

„O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, czyli o niedokończonej zmianie oświatowej”prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Jakie obowiązują w oświacie reguły gry politycznej? Czy szkoła może dobrze wypełniać swoją misję? Jaki charakter szkoły kształtują narzucane jej przez polityków reguły gry? Czy to dobrze służy edukacji młodego pokolenia?

Jakimi postawami absolwentów szkół będzie skutkować model szkoły uwikłanej w niedokończoną zmianę oświatową? Co się stało z solidarnościowymi marzeniami o samorządnej szkole i demokratycznej edukacji w wolnej Polsce?

Read More

Finanse oświaty
9 lat ago

Finanse oświaty

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy? 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa 2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego

pobierz prezentację