Image
Aktualności

Publikacje

Rodzice w szkole – petenci, klienci czy obywatele?
3 lata ago

Rodzice w szkole – petenci, klienci czy obywatele?

Obecność rodziców w szkole to zagadnienie, które w polskim edukacyjnym dyskursie publicznym jawi się jako kwestia uregulowana i oczywista. Wiadomo, że rodzice zjawiają się w szkole nie …
Read More

Demokracja silna rodzicami
3 lata ago

Demokracja silna rodzicami

Uformowane w Polsce podstawy uczestnictwa rodziców w edukacji i – poprzez nie – w kształtowaniu demokratycznej kondycji życia społecznego, utrzymują charakter jedynie deklaratywny.

Rola rodziców w edukacji dzieci
3 lata ago

Rola rodziców w edukacji dzieci

Czas edukacji szkolnej dziecka jest niezwykle ważny w życiu całej rodziny.

Z punktu widzenia ucznia trudne może być  odnalezienie się w nowej sytuacji społecznej …
Read More

Uważność – nowe lekarstwo na stres
5 lat ago

Uważność – nowe lekarstwo na stres

Stres jest odpadem nowoczesnego życia, wszyscy go produkujemy, ale jeśli nie rozdysponujesz nim właściwie, nagromadzi się i opanuje całe twoje życie. – Danzae Pace

Sytuacji, w …
Read More

Uważność a błąd
6 lat ago

Uważność a błąd

Dorastałam z przekonaniem, że błąd jest czymś złym. Rodzice, nauczyciele i nawet przypadkowo spotkani dorośli widząc jak popełniam błąd obdarowywali mnie komentarzem „Źle, fatalnie, okropnie”, albo bardziej personalnymi …
Read More

Jak rozwijać uważność u dzieci?
6 lat ago

Jak rozwijać uważność u dzieci?

Jak uczyć dzieci mądrości i hartu ducha? Jak pomóc im rozwinąć pełnię swoich możliwości? Jak wychowywać, żeby szły przez życie uczciwie i odważnie? To pytania, które wszyscy sobie …
Read More

O zaletach chowu klatkowego
6 lat ago

O zaletach chowu klatkowego

Wszyscy amatorzy jaj zdążyli się już zapewne przyzwyczaić do świadomości, że kury znoszące dla nas jajka mają unormowaną sytuację lokalową. Dzięki dalekowzroczności odpowiednich urzędników wiemy, iż standardy w jakich powstają kurze owoce są proporcjonalne do ceny i odwrotnie proporcjonalne do wartości kulinarnych. Zawdzięczamy to dwóm dyrektywom (1999/74/WE i Rozporządzenie (WE) nr 806/2003) związanym z dobrobytem zwierząt.

Odwiedzając szkoły, do których chodzą moi synowie zastanawiałem się, czy czasem, gdzieś w przepastnych tekach urzędników nie chowają się analogiczne przepisy.  Warunki, w których moje dziecko spędza kilka godzin dziennie jako żywo odpowiada klasie chowu klatkowego dla ludzi.

Dzieci po odprowadzeniu do strefy przyjęcia, prowadzone są do klasy, w której przebywają do zakończenia zajęć, wyjąwszy konieczne wyjścia do toalety. Nie ma mowy, żeby dziecko na przerwie wyszło na korytarz. A wyjście na dwór jest w czasie przerwy zupełnie nieprzewidziane. Podobno jednak raz na 2-3 tygodnie klasa wychodzi na dwór.

Zalety takiego systemu są oczywiste:

Dzieci się nie rozłażą, nie biegają. Nie błocą więc podłogi są czyste. Nie niszczą się korytarze na przerwach. Drzwi się nie otwierają więc się nie psują i ciepło nie ucieka. Kiedy dzieci zaczynają hałasować  nie trzeba daleko biegać  i nadmiernie krzyczeć „żeby dotarło”.

Read More

6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice
6 lat ago

6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice

Środowisko rodzinne dziecka i wychowanie przedszkolne wpływają na kształtowanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Przygotowanie nie odbywa  się w ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu. Na gotowość tę mają wpływ doświadczenia z najmłodszych lat życia dziecka wyniesione z domu rodzinnego, aż do dnia rozpoczęcia nauki w szkole.

people-flowers-summer-girl-mediumDojrzałość szkolna wg B. Wilgockiej-Okoń to proces i efekt aktywności dziecka oraz działań dorosłych, których zadaniem jest stwarzanie mu sprzyjających warunków do uczenia się (w domu i przedszkolu). Praca przygotowująca dziecko do szkoły polega na udzieleniu mu takiej pomocy i stworzenie takich warunków do nauki i zabawy, aby dojrzałe w sferze intelektualnej, społeczno-emocjonalnej i fizycznej uwierzyło w swoje możliwości.

  • Kształtowanie u dziecka  wiary w siebie, ufność i ciekawości świata to najważniejsze zadanie dla  dorosłych. Read More
Przemoc w szkole. Różne punkty widzenia, jeden cel
6 lat ago

Przemoc w szkole. Różne punkty widzenia, jeden cel

Na problem przemocy w szkole warto spojrzeć z wielu stron, poznać punkt widzenia wszystkich osób związanych z danym przypadkiem – ucznia, rodzica, nauczyciela, specjalisty… Rzadko jest to zjawisko …
Read More

Rodzic w szkole: intruz czy partner?
6 lat ago

Rodzic w szkole: intruz czy partner?

Rodzice muszą się poczuć prawdziwymi partnerami dyrektora i nauczycieli. Więc nie pytaj, co rodzice mogą dać szkole, spytaj co szkoła może zrobić dla rodziców, by pozyskać ich jako …
Read More