Image

6-latki w szkole

6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice
5 lat ago

6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice

Środowisko rodzinne dziecka i wychowanie przedszkolne wpływają na kształtowanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Przygotowanie nie odbywa  się w ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu. Na gotowość tę mają wpływ doświadczenia z najmłodszych lat życia dziecka wyniesione z domu rodzinnego, aż do dnia rozpoczęcia nauki w szkole.

people-flowers-summer-girl-mediumDojrzałość szkolna wg B. Wilgockiej-Okoń to proces i efekt aktywności dziecka oraz działań dorosłych, których zadaniem jest stwarzanie mu sprzyjających warunków do uczenia się (w domu i przedszkolu). Praca przygotowująca dziecko do szkoły polega na udzieleniu mu takiej pomocy i stworzenie takich warunków do nauki i zabawy, aby dojrzałe w sferze intelektualnej, społeczno-emocjonalnej i fizycznej uwierzyło w swoje możliwości.

  • Kształtowanie u dziecka  wiary w siebie, ufność i ciekawości świata to najważniejsze zadanie dla  dorosłych. Read More
Sześciolatki w szkole – refleksje na podstawie badań
9 lat ago

Sześciolatki w szkole – refleksje na podstawie badań

Czy wejście dzieci sześcioletnich do szkoły będzie sprzyjać ich rozwojowi? Czy nauczyciel, mówiąc o celach edukacyjnych, będzie uwzględniał fakt, że szkoła może być miejscem zdobywania ciekawych informacji, rozwijania indywidualnych talentów, budowania pozytywnej motywacji do uczenia się, zaciekawienia wiedzą o świecie, rozwijania twórczego myślenia i samodzielności poznawczej, znajdowania odpowiedzi na wiele ciekawych pytań uczniów?

Read More

Ola idzie do szkoły
9 lat ago

Ola idzie do szkoły

Jeśli chce się zapewnić dzieciom względnie równy start szkolny, trzeba zająć się nimi znacznie wcześniej. W Danii rodzice mogą uczestniczyć w kursach, gdzie zapoznają się z kryteriami, według których ocenia się dojrzałość szkolną dziecka, a także z metodami, jakimi mogą pracować ze swoimi dziećmi zanim pójdą one do szkoły. W naszym kraju największą rolę w wyrównywaniu startu szkolnego przypisuje się środowisku przedszkolnemu.

Podjęcie przez dziecko nauki szkolnej i związane z tym problemy stanowiły od początku naszego stulecia przedmiot zainteresowania zarówno pedagogów, jak i psychologów. Read More

Dojrzałość potrzebna od dziecka
9 lat ago

Dojrzałość potrzebna od dziecka

Kiedy dziecko jest gotowe, żeby pójść do szkoły? Jakie powinno mieć cechy, aby mogło zostać uznane za dojrzałe do nauki szkolnej? W jaki sposób przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole, a więc jak zapewnić mu „dobry start”, powodzenie i poczucie skuteczności własnego uczenia się? Te pytania dotyczą nie tylko kryteriów dojrzałości szkolnej, ale także roli środowiska, w którym dziecko żyje i rozwija się. Na te i wiele innych kwestii dotyczących dojrzałości szkolnej dziecka psychologowie i pedagodzy poszukują odpowiedzi już od początków minionego stulecia. Read More

Sześciolatek w I klasie: jak wspomagać jego rozwój?
9 lat ago

Sześciolatek w I klasie: jak wspomagać jego rozwój?

prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska, Joanna Matejczuk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

pobierz prezentację

Jak pomóc 6-latkowi w dobrym funcjonowaniu w szkole: co mogą zrobić rodzice, a co powinna zrobić szkoła?
9 lat ago

Jak pomóc 6-latkowi w dobrym funcjonowaniu w szkole: co mogą zrobić rodzice, a co powinna zrobić szkoła?

prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 pobierz prezentację

Gotowi do szkoły
9 lat ago

Gotowi do szkoły

Nauczyciel może bardzo pomóc swojemu uczniowi w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Jego praca nie powinna się jednak sprowadzać tylko do nauczenia dziecka czytania, pisania i liczenia. Musi polegać też na udzielaniu mu takiej pomocy i na stworzeniu takich warunków do nauki i zabawy, by dojrzało emocjonalnie i społecznie, uwierzyło w swoje możliwości.

Czy moje dziecko poradzi sobie w pierwszej klasie? – takie pytanie zadaje sobie wielu rodziców dzieci 6-letnich kończących naukę w „zerówce”. Także nauczyciele oddziałów przedszkolnych zastanawiają się, czy ich wychowankowie gotowi są do podjęcia nauki w szkole: czy osiągnęli stopień rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego, który umożliwi im udział w życiu klasy i szkoły? Czy wystarczająco opanowali umiejętność czytania, pisania i liczenia? Read More