Image

Współpraca rodzice-nauczyciele

Co stanowi o rzeczywistym udziale rodziców we współpracy ze szkołą publiczną?
7 lat ago

Co stanowi o rzeczywistym udziale rodziców we współpracy ze szkołą publiczną?

„Co stanowi o rzeczywistym udziale rodziców we współpracy ze szkołą publiczną?”prof. dr hab. Bogusław ŚliwerskiArtykuł pochodzi z konferencji „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”, która odbyła się w Warszawie w dniach 25-26.11.2011r.Artykuł zamieszczony za zgodą autora.

Wciąż zadaję sobie pytanie – jak to jest możliwe, że chociaż rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieciom, którym dali życie, to jednak kiedy zaczynają posyłać je do publicznego przedszkola czy obowiązkowej szkoły, zapominają o tym, albo dają się zmanipulować zarządzającym tymi placówkami, którzy podtrzymują typowe dla centralizmu państwowego praktyki dyskryminujące rodziców. Warto zatem przypomnieć kilka prawnych i społecznych czynników, które są kluczowe dla rozstrzygnięcia tego, po czyjej stronie są prawa rodziców – państwa wraz z utworzonymi przez nie instytucjami oświaty publicznej, czy może jednak ich?

Read More

Formy i cele współpracy rodziców i pracowników przedszkola
9 lat ago

Formy i cele współpracy rodziców i pracowników przedszkola

Współpraca nauczycieli z rodzicami jest ważnym zadaniem każdego przedszkola. Jest zapisana w statutach przedszkolnych i planach pracy poszczególnych nauczycieli.

 

pobierz artykuł

Anna Florek Materiał pochodzi z konferencji …
Read More

Dyskretnie, z szacunkiem i dla dobra dziecka
9 lat ago

Dyskretnie, z szacunkiem i dla dobra dziecka

Rodzice i nauczyciele chcą tego samego: dobra swoich podopiecznych. Chcą ich jak najlepiej przygotować do samodzielnego, przynoszącego satysfakcję życia. Jednak w konkretnych sytuacjach mogą odmiennie rozumieć to dobro, …
Read More

Podłoga ważniejsza od ucznia, czyli o ukrytym programie szkoły
9 lat ago

Podłoga ważniejsza od ucznia, czyli o ukrytym programie szkoły

Uczniowie są dla nas najważniejsi, traktujemy ich podmiotowo – zapewniają nauczyciele i dyrektorzy szkół podczas wizytacji kuratorów. Ale codzienne szkolne życie przeczy tym oficjalnym deklaracjom. Czego uczeń może …
Read More

Nie tacy rodzice straszni…
9 lat ago

Nie tacy rodzice straszni…

Nauczyciele, uczniowie i rodzice to trzy społeczności tworzące szkołę. Wszystkie trzy są jednakowo ważne. Niemniej jednak znacznie łatwiej wyobrazić sobie szkołę bez rodziców niż bez uczniów czy nauczycieli. …
Read More

W szkole spotykają się trzy stany
9 lat ago

W szkole spotykają się trzy stany

Szkoła potrzebuje udziału i pomocy rodziców. Mogą oni wnieść do niej bardzo wiele, posiadają bowiem konkretne zasoby i umiejętności. Mogą zasilać szkołę materialnie, rzeczowo i usługowo. Aby rodziców …
Read More

Dylematy szkolnej demokracji
10 lat ago

Dylematy szkolnej demokracji

Pierwsza faza procesu socjalizacji, czyli tzw. „socjalizacji pierwotnej” przebiega w ramach grupy osób znanych, bliskich, z którymi dziecko łączą relacje emocjonalne, tworzące silne więzi osobowe. Ten typ stosunków społecznych zapewnia …
Read More

Szkolna wieża Babel
10 lat ago

Szkolna wieża Babel

Nauczyciele i uczniowie to dwie podstawowe grupy społeczne w szkole. Obie te grupy są wyraźnie wyodrębnione, mają też odrębny status. Odrębność ich pozycji wynika zarówno z zadań szkoły, które przekładają się na formalne podziały, wyznaczające każdej z tych grup odrębne prawa i obowiązki, jak też postrzeganej sprzeczności ich interesów.

Read More

Czy możliwa jest szkoła demokratyczna?
10 lat ago

Czy możliwa jest szkoła demokratyczna?

„Szkoła z istoty swej jest i pozostać musi instytucją autorytarną” – to zdanie powtarzają obecnie coraz częściej rzecznicy zaostrzenia dyscypliny w polskich szkołach, traktujący stosowanie metod represyjnych jako …
Read More

Prawdziwe partnerstwo
10 lat ago

Prawdziwe partnerstwo

Żoliborz to dzielnica wyjątkowa pod każdym względem: charakteru, tradycji, mieszkańców. Mieszkało tu w przeszłości i dzisiaj mieszka wielu wspaniałych ludzi. Wielu z nich łączy wspólna pasja pożytecznego działania …
Read More