O Khan Academy czyli szkole bez granic przyjaznej dla uczniów i nauczycieli opowiadał prof. Lech Mankiewicz dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej PAN oraz Prezes Fundacji Edukacja Przyszłości.