O programowaniu jako nowej umiejętności uczniów w szkole podstawowej na przykładzie projektu „Mistrzowie Kodowania” opowiadał Janusz Wierzbicki z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.