"Edukacja to dłuto, które kształtuje jednostkę i społeczeństwo. Nie jest więc bez znaczenia, kto je trzyma i co chce wyrzeźbić."
Bogumił Jarmulak

W ramach VII Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców zorganizowane zostały warsztaty pt."Uczniowie mają głos - rozwijanie samorządności uczniów w szkole, współpraca Samorządów Uczniowskich z Radami Rodziców".
Zajęcia odbyły się 22 listopada 2010 r. w siedzibie WCIES.
Poprowadziła je Anna Geller z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W szkoleniu udział wzięli członkowie Rad Rodziców, działacze Samorządów Uczniowskich szkół warszawskich oraz przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Po wzajemnym zapoznaniu się uczestników, grupa zajęła się omówieniem szczegółowych kompetencji obydwu organów (Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego). Stworzyło to przestrzeń do dyskusji o sposobach realizacji posiadanych praw, ich skuteczności i adekwatności.

Następne zadanie polegało na zastanowieniu się w dwóch grupach („uczniowska” i „rodzicielska”) nad wizją idealnej szkoły, z naciskiem na aspekty, na które ma wpływ odpowiednio Samorząd Uczniowski lub Rada Rodziców. Na kolejnym etapie grupy miały zidentyfikować przyczyny, które stoją na przeszkodzie wprowadzeniu pozytywnych zmian, które urzeczywistniłyby nakreślony wcześniej ideał.

Wymienione bariery, ograniczenia i problemy stały się podstawą do dalszej dyskusji. We wspólnej rozmowie uczestnicy szukali rozwiązań, które umożliwiłyby wyeliminowanie wskazanych trudności.

Tekst przygotowała Anna Geller

comments

Realizowane projekty

Projekt - Stowarzyszenia 'Pączki w programowaniu'

Projekt - Stowarzyszenia 'doWIADOWKI'

Projekt - Stowarzyszenia 'Tworzymy Warszawskie Zasoby Edukacyjne - Khan Academy +'

Partnerzy

EPA

Partner Merytoryczny - Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy - YDP

Partner Merytoryczny - Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Sygnal

Kongres Obywatelski

Remedium

Polsat Viasat History