S2CPT – Od szkoły do kariery – doradztwo zawodowe dla ucznia

10 września 2015 Wyłączone przez Rodzice w Edukacji

Projekt „S2CPT – Od szkoły do kariery: metodologia doradztwa zawodowego logo S2CPTukierunkowanego na ucznia, z wykorzystaniem narzędzia Career Path Test (CPT)” to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, koordynowany przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi.

S2CPT to zintegrowany system zarządzania karierą dla uczniów, który oparty jest na metodologii CPT (ang. Cereer Path Test – Test Ścieżki Kariery). W ramach projektu opracowane zostało innowacyjne narzędzie kierowania karierą: system S2CPT, określający predyspozycje zawodowe uczniów i pomagający im w wyborze kariery, a także materiały pomocnicze przeznaczone dla pedagogów/nauczycieli i rodziców.

System ten obejmuje:
– narzędzie on-line S2CPT dla uczniów, badające ich predyspozycje zawodowe (oparte na teorii stylu uczenia się RIASEC dr Johna Hollanda oraz teorii stylu uczenia się Dunn&Dunn),
– materiały wspierające wybór ścieżki kariery przeznaczony dla uczniów, rodziców i pedagogów/nauczycieli,
– podręcznik dotyczący wdrażania narzędzia S2CPT przeznaczony dla pedagogów/nauczycieli.

Projekt adresowany jest do:
– Uczniów, którzy chcą zaplanować swoją ścieżkę kształcenia i karierę zawodową;
– Rodziców/Opiekunów, którzy chcą pomóc dzieciom w procesie podejmowania decyzji dotyczących ich przyszłej kariery;
– Nauczycieli/Doradców, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w zakresie doradztwa zawodowego aby skutecznie wspierać młode osoby w wyborze kariery.

Zaletą systemu S2CPT jest możliwość jego wykorzystania przez szerokie grono odbiorców. Za pomocą Internetu młodzi ludzie, również z obszarów wiejskich, którzy często mają utrudniony dostęp do doradców zawodowych, mogą sami ocenić własne predyspozycje, umiejętności, typ osobowości oraz wiele innych czynników wpływających na karierę zawodową.
Oprócz części przeznaczonej dla młodych ludzi, narzędzie obejmuje również materiały dla rodziców i doradców zawodowych, co sprawia, że program jest bardzo wszechstronny.

Projekt jest aktualnie po fazie pilotażu we wszystkich krajach partnerskich. O przebiegu pilotażu można poczytać w aktualnym Biuletynie.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.odszkolydokariery.pl lub u polskiego koordynatora projektu: Marta Kędziaszkolenia-dpf@spoleczna.pl

Materiały do pobrania:
Artykuł „Od szkoły do kariery”
Ulotka informacyjna