Image
Aktualności

Posts By Grzegorz Wnorowski

Latest Posts | By Grzegorz Wnorowski
O zaletach chowu klatkowego
6 lat ago

O zaletach chowu klatkowego

Wszyscy amatorzy jaj zdążyli się już zapewne przyzwyczaić do świadomości, że kury znoszące dla nas jajka mają unormowaną sytuację lokalową. Dzięki dalekowzroczności odpowiednich urzędników wiemy, iż standardy w jakich powstają kurze owoce są proporcjonalne do ceny i odwrotnie proporcjonalne do wartości kulinarnych. Zawdzięczamy to dwóm dyrektywom (1999/74/WE i Rozporządzenie (WE) nr 806/2003) związanym z dobrobytem zwierząt.

Odwiedzając szkoły, do których chodzą moi synowie zastanawiałem się, czy czasem, gdzieś w przepastnych tekach urzędników nie chowają się analogiczne przepisy.  Warunki, w których moje dziecko spędza kilka godzin dziennie jako żywo odpowiada klasie chowu klatkowego dla ludzi.

Dzieci po odprowadzeniu do strefy przyjęcia, prowadzone są do klasy, w której przebywają do zakończenia zajęć, wyjąwszy konieczne wyjścia do toalety. Nie ma mowy, żeby dziecko na przerwie wyszło na korytarz. A wyjście na dwór jest w czasie przerwy zupełnie nieprzewidziane. Podobno jednak raz na 2-3 tygodnie klasa wychodzi na dwór.

Zalety takiego systemu są oczywiste:

Dzieci się nie rozłażą, nie biegają. Nie błocą więc podłogi są czyste. Nie niszczą się korytarze na przerwach. Drzwi się nie otwierają więc się nie psują i ciepło nie ucieka. Kiedy dzieci zaczynają hałasować  nie trzeba daleko biegać  i nadmiernie krzyczeć „żeby dotarło”.

Read More

Neurodydaktyka: Od neurobiologii do edukacji
6 lat ago

Neurodydaktyka: Od neurobiologii do edukacji

W wielu polskich szkołach dzieje się dziś źle. Liczą się wyniki, testy, rankingi, a straciliśmy z oczu dobro uczniów. Niedługo ruszy w Polsce inicjatywa „Budząca się Szkoła”. Jest …
Read More

6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice
6 lat ago

6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice

Środowisko rodzinne dziecka i wychowanie przedszkolne wpływają na kształtowanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Przygotowanie nie odbywa  się w ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu. Na gotowość tę mają wpływ doświadczenia z najmłodszych lat życia dziecka wyniesione z domu rodzinnego, aż do dnia rozpoczęcia nauki w szkole.

people-flowers-summer-girl-mediumDojrzałość szkolna wg B. Wilgockiej-Okoń to proces i efekt aktywności dziecka oraz działań dorosłych, których zadaniem jest stwarzanie mu sprzyjających warunków do uczenia się (w domu i przedszkolu). Praca przygotowująca dziecko do szkoły polega na udzieleniu mu takiej pomocy i stworzenie takich warunków do nauki i zabawy, aby dojrzałe w sferze intelektualnej, społeczno-emocjonalnej i fizycznej uwierzyło w swoje możliwości.

  • Kształtowanie u dziecka  wiary w siebie, ufność i ciekawości świata to najważniejsze zadanie dla  dorosłych. Read More
Andrzej Pery
6 lat ago

Andrzej Pery

Posiada bogate doświadczenia z zakresu współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, jak również innymi instytucjami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Był radnym w trzech pierwszych kadencjach, pełnił funkcję przewodniczącego rady, wiceburmistrza gminy, a także współpracował ze stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi.W pełni zna system edukacji w Polsce i w krajach europejskich – doświadczenia pracy w Kuratorium Oświaty, Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w który odpowiadał za system doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Read More

Marzena Żylińska
6 lat ago

Marzena Żylińska

Zajmuje się metodyką i neurodydaktyką.

Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z badań nad mózgiem, kultury edukacyjnej.

Pracuje jako wykładowca …
Read More

Przemoc w szkole. Różne punkty widzenia, jeden cel
6 lat ago

Przemoc w szkole. Różne punkty widzenia, jeden cel

Na problem przemocy w szkole warto spojrzeć z wielu stron, poznać punkt widzenia wszystkich osób związanych z danym przypadkiem – ucznia, rodzica, nauczyciela, specjalisty… Rzadko jest to zjawisko …
Read More

Podsumowanie projektu „Pączki w programowaniu…”
6 lat ago

Podsumowanie projektu „Pączki w programowaniu…”

20 grudnia 2014r. zakończyliśmy projekt pt. „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych” finansowany przez m.st. Warszawa a realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W projekcie wzięły udział 34 zespoły uczniów wraz z nauczycielami.

Read More

Gramy w piktogramy – jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki
6 lat ago

Gramy w piktogramy – jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki

W roku 2015 wiodącym tematem, który będziemy się zajmować jest rozwijanie kompetencji matematycznych. Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów na temat skutecznego i ciekawego uczenia matematyki oraz o efektach, jakie przyniosło wykorzystanie w niej pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy”.

Read More

Rodzic w szkole: intruz czy partner?
6 lat ago

Rodzic w szkole: intruz czy partner?

Rodzice muszą się poczuć prawdziwymi partnerami dyrektora i nauczycieli. Więc nie pytaj, co rodzice mogą dać szkole, spytaj co szkoła może zrobić dla rodziców, by pozyskać ich jako …
Read More

Konferencja „Proste jak matematyka”
6 lat ago

Konferencja „Proste jak matematyka”

Konferencja pt. „Proste jak matematyka” była częścią projektu – „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu kompetencji logiczno – matematycznych”, odbyła się 28 października 2014r. w Warszawie.Celem konferencji było zaprezentowanie i doświadczenie uczenia się matematyki w różnych kontekstach i z wykorzystaniem różnych narzędzi.Termin spotkania zgrał się z 100 rocznicą urodzin Martina Gardnera, wielkiego popularyzatora matematyki, autora wielu książek i setek artykułów publikowanych w prowadzonej prze niego comiesięcznej rubryce matematycznej w „Scientific American w latach 1957 – 1981, na których swoje pasje matematyczne rozwijało wielu wybitnych matematyków amerykańskich.

Read More