Autor: Grzegorz Wnorowski

30 marca 2015 Wyłączono

O zaletach chowu klatkowego

przez Grzegorz Wnorowski
Wszyscy amatorzy jaj zdążyli się już zapewne przyzwyczaić do świadomości, że kury znoszące dla nas jajka mają unormowaną sytuację lokalową. Dzięki dalekowzroczności odpowiednich urzędników wiemy, iż standardy w jakich powstają kurze owoce są proporcjonalne do ceny i odwrotnie proporcjonalne do wartości kulinarnych. Zawdzięczamy to dwóm dyrektywom (1999/74/WE i Rozporządzenie (WE) nr 806/2003) związanym z dobrobytem zwierząt.

Odwiedzając szkoły, do których chodzą moi synowie zastanawiałem się, czy czasem, gdzieś w przepastnych tekach urzędników nie chowają się analogiczne przepisy.  Warunki, w których moje dziecko spędza kilka godzin dziennie jako żywo odpowiada klasie chowu klatkowego dla ludzi.

Dzieci po odprowadzeniu do strefy przyjęcia, prowadzone są do klasy, w której przebywają do zakończenia zajęć, wyjąwszy konieczne wyjścia do toalety. Nie ma mowy, żeby dziecko na przerwie wyszło na korytarz. A wyjście na dwór jest w czasie przerwy zupełnie nieprzewidziane. Podobno jednak raz na 2-3 tygodnie klasa wychodzi na dwór.

Zalety takiego systemu są oczywiste:

Dzieci się nie rozłażą, nie biegają. Nie błocą więc podłogi są czyste. Nie niszczą się korytarze na przerwach. Drzwi się nie otwierają więc się nie psują i ciepło nie ucieka. Kiedy dzieci zaczynają hałasować  nie trzeba daleko biegać  i nadmiernie krzyczeć „żeby dotarło”.

21 marca 2015 Wyłączono

6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice

przez Grzegorz Wnorowski

„6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice”
mgr Stanisława Piotrowska

Środowisko rodzinne dziecka i wychowanie przedszkolne wpływają na kształtowanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Przygotowanie nie odbywa  się w ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu. Na gotowość tę mają wpływ doświadczenia z najmłodszych lat życia dziecka wyniesione z domu rodzinnego, aż do dnia rozpoczęcia nauki w szkole.

 

21 marca 2015 Wyłączono

Andrzej Pery

przez Grzegorz Wnorowski

Posiada bogate doświadczenia z zakresu współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, jak również innymi instytucjami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Był radnym w trzech pierwszych kadencjach, pełnił funkcję przewodniczącego rady, wiceburmistrza gminy, a także współpracował ze stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi.
W pełni zna system edukacji w Polsce i w krajach europejskich – doświadczenia pracy w Kuratorium Oświaty, Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w który odpowiadał za system doskonalenia zawodowego nauczycieli.

21 marca 2015 Wyłączono

Marzena Żylińska

przez Grzegorz Wnorowski

Zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z badań nad mózgiem, kultury edukacyjnej.…

1 lutego 2015 Wyłączono

Podsumowanie projektu „Pączki w programowaniu…”

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LR20 grudnia 2014r. zakończyliśmy projekt pt. „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych” finansowany przez m.st. Warszawa a realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W projekcie wzięły udział 34 zespoły uczniów wraz z nauczycielami.

25 listopada 2014 Wyłączono

Konferencja „Proste jak matematyka”

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LRKonferencja pt. „Proste jak matematyka” była częścią projektu – „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu kompetencji logiczno – matematycznych”, odbyła się 28 października 2014r. w Warszawie.
Celem konferencji było zaprezentowanie i doświadczenie uczenia się matematyki w różnych kontekstach i z wykorzystaniem różnych narzędzi.
Termin spotkania zgrał się z 100 rocznicą urodzin Martina Gardnera, wielkiego popularyzatora matematyki, autora wielu książek i setek artykułów publikowanych w prowadzonej prze niego comiesięcznej rubryce matematycznej w „Scientific American w latach 1957 – 1981, na których swoje pasje matematyczne rozwijało wielu wybitnych matematyków amerykańskich.