W obliczu obecnych i planowanych zmian w oświacie rodzice stają się stroną przejmującą odpowiedzialność za edukację językową swoich dzieci.

Wprowadzenie ośmioletniego kształcenia podstawowego, rezygnacja z egzaminu szóstoklasisty i planowane zmiany w podstawie programowej   zmniejszają możliwość weryfikowania językowego rozwoju dzieci w procesie edukacji szkolnej. Bieżące sprawdziany językowe badają wiedzę  wycinkowo, natomiast wydłużenie edukacji podstawowej do ósmej klasy,  o dwa lata przedłuża kompleksową weryfikację poziomu językowego uczniów.

 

Czy w takiej sytuacji rodzice mają możliwość uzyskania informacji zwrotnej o postępach językowych swoich dzieci? Najlepszym miernikiem poziomu językowego dziecka jest egzamin zewnętrzny. Najbardziej znanymi egzaminami z języka angielskiego są egzaminy Cambridge English.

 

Dotychczasowy egzamin szóstoklasisty z języka obcego był na poziomie A1 plus w skali Rady Europy. Na tym poziomie znajomość angielskiego sprawdza test Cambridge English YLE Movers lub Flyers. Uczniowie szkół z rozszerzonym programem językowym mogą być na poziomie A2 lub B1. Dla nich najlepszą weryfikacją wiedzy językowej będą egzaminy: Cambridge English Key (KET) na poziomie A2 oraz Cambridge English Preliminary (PET) na poziomie B1.

 

Wybrany egzamin Cambridge English można zdać w akredytowanym centrum egzaminacyjnym w swoim mieście. Na egzamin można zapisać się korzystając z formularza rejestracyjnego na stronie internetowej. Dla rodziców z Województwa Mazowieckiego, chcących zweryfikować poziom językowy swoich dzieci,  Akredytowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Lang LTC przygotowało specjalne zniżki na egzaminy:

  • Egzamin YLE: Starters, Movers, Flyers: zamiast 260 -  230 zł
  • Egzamin KEY (KET): zamiast 330 zł - 310 zł
  • Egzamin Preliminary (PET) zamiast 350 zł - 330 zł
  • Egzamin First (FCE) zamiast 600 zł - 540 zł

 

Specjalne ceny będą obowiązywały do 31 grudnia 2016 r, żeby otrzymać zniżkę przy rejestracji na egzamin trzeba podać hasło: EDUKACJA NA NOWO.

 

Rodzice nie tylko mogą weryfikować poziom językowy swoich dzieci. Mogą także aktywnie wspierać je w nauce.  Rodzicom, którzy chcą poszerzyć wiedzę na ten temat i skorzystać z bezpłatnych ćwiczeń z języka angielskiego dla dzieci polecamy artykuł: „Jak pomóc dziecku uczyć się języków”.