Image
Aktualności

Szkoła Partnerska

Konferencja – Rodzice jako wolontariusze
9 lat ago

Konferencja – Rodzice jako wolontariusze

W dniach 25-26 listopada 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci” zorganizowana w partnerstwie trzech organizacji:Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, Federacji Inicjatyw Oświatowych i European Parents Association (EPA, Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców). Konferencja miała charakter międzynarodowy i została objęta patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Wzięło w niej udział ponad 400 osób. Konferencja była adresowana do rodziców, uczniów i nauczycieli. Jej celem było pokazanie oczekiwań rodziców dotyczących jakości edukacji szkolnej, kompetencji, jakich ich dzieci powinny nabywać w szkole oraz prezentacją nowoczesnych metod nauczania i uczenia się zaczerpniętych ze szkół europejskich. Warsztaty i dyskusje były też promocją partnerstwa w edukacji i samorządności szkolnej oraz zachęcały do wykorzystania potencjału, umiejętności i doświadczeń zawodowych rodziców w edukacji szkolnej dzieci.

Read More

Konferencja – Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci
11 lat ago

Konferencja – Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci

W dniach 13-14 listopada 2009 roku w Warszawie w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja dla rodziców i nauczycieli pt. „Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci”.Gośćmi spotkania byli m.in. dr Brigitte Haider z Austrii i Elvira Werner z Niemiec – reprezentujące Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (European Parents’ Association – EPA) oraz Tamara Curtescu ze Stowarzyszenia „ICAR” z Mołdawii. Otwarcia konferencji dokonali organizatorzy: Andrzej Makulski – naczelnik Wydziału Edukacji Pozaszkolnej z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Katarzyna Zakroczymska – z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych oraz Elżbieta Piotrowska-Gromniak – z Forum Rodzice w Edukacji.

Read More

Konferencja – Szanse i perspektywy
11 lat ago

Konferencja – Szanse i perspektywy

II edycja konferencji Szkoła Partnerska pt. „Szanse i perspektywy” odbyła się we wrześniu 2006 roku na Politechnice Warszawskiej.Zorganizowali ją również rodzice we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.Po analizie ankiet przeprowadzonych na pierwszej konferencji dowiedzieliśmy się, że największym problemem rad rodziców jest komunikacja z dyrektorami szkół. Dlatego tym razem na konferencję zaprosiliśmy również dyrektorów szkół.W konsekwencji na Politechnice Warszawskiej spotkało się ponad dwustu przedstawicieli rad rodziców i dyrektorów szkół warszawskich. Konferencja została wysoko oceniona zarówno przez uczestników jak i głównego partnera – Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

Read More

Konferencja – Budowanie relacji
11 lat ago

Konferencja – Budowanie relacji

I Warszawska Konferencja Szkoła Partnerska pt. „Budowanie relacji i współpracy między rodzicami, nauczycielami i uczniami drogą do tworzenia szkoły przyjaznej i obywatelskiej” odbyła się we wrześniu 2005 roku we współpracy z CODN.Sala konferencyjna w CODN wypełniona była po brzegi, a wśród uczestników znaleźli się nie tyko rodzice, ale też dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele licznych instytucji oświatowych z Ministerstwem Edukacji Narodowej włącznie.Konferencję prowadziła Elżbieta Piotrowska- Gromniak.

Read More