Image
Aktualności

Rozwój dziecka

Uważność – nowe lekarstwo na stres
6 lat ago

Uważność – nowe lekarstwo na stres

Stres jest odpadem nowoczesnego życia, wszyscy go produkujemy, ale jeśli nie rozdysponujesz nim właściwie, nagromadzi się i opanuje całe twoje życie. – Danzae Pace

Sytuacji, w …
Read More

Uważność a błąd
6 lat ago

Uważność a błąd

Dorastałam z przekonaniem, że błąd jest czymś złym. Rodzice, nauczyciele i nawet przypadkowo spotkani dorośli widząc jak popełniam błąd obdarowywali mnie komentarzem „Źle, fatalnie, okropnie”, albo bardziej personalnymi …
Read More

Jak rozwijać uważność u dzieci?
6 lat ago

Jak rozwijać uważność u dzieci?

Jak uczyć dzieci mądrości i hartu ducha? Jak pomóc im rozwinąć pełnię swoich możliwości? Jak wychowywać, żeby szły przez życie uczciwie i odważnie? To pytania, które wszyscy sobie …
Read More

Blaski i cienie dojrzewania
6 lat ago

Blaski i cienie dojrzewania

Niestety, jako dorośli często zapominamy o tym, co przeżywaliśmy w burzliwym okresie dorastania i nie potrafimy porozumieć się z młodzieżą. Warto więc przypomnieć sobie, co dzieje się wówczas …
Read More

Aktywność zabawowa w wieku przedszkolnym
7 lat ago

Aktywność zabawowa w wieku przedszkolnym

W wieku przedszkolnym wyraźny jest wzrost sprawności motorycznej. Dziecko doskonali ruchy, a proste ruchy łączą się w nowe kombinacje charakteryzujące się coraz większą harmonią, płynnością i rytmicznością. „Głód …
Read More

Jak zmienia się dziecko w wieku przedszkolnym?
7 lat ago

Jak zmienia się dziecko w wieku przedszkolnym?

Wiek przedszkolny to czas wielu przemian, zarówno fizycznych, motorycznych, społecznych, emocjonalnych, jak i poznawczych. Sama nazwa tego okresu rozwojowego wskazuje na jej najważniejsze zadanie – dziecko ma przygotować …
Read More

Zabawa, czyli co i po co? O roli zabaw i zabawek w przygotowaniu do dorosłego życia
8 lat ago

Zabawa, czyli co i po co? O roli zabaw i zabawek w przygotowaniu do dorosłego życia

Wszyscy doskonale wiedzą, czym jest czerpana z zabawy przyjemność. Każdy się bawił i większość dorosłych – bez względu na wiek – robi to nadal. Co takiego ma w sobie zabawa, że z niej nie wyrastamy i że ciągle stanowi ona nieodłączny i konieczny element rozwoju każdego dziecka?

Read More

Kategorie zabawek a wspomaganie rozwoju dziecka
8 lat ago

Kategorie zabawek a wspomaganie rozwoju dziecka

Lista zawiera różnorodne kategorie zabawek wpływających na rozwój małego dziecka od okresu wczesnego dzieciństwa (wieku poniemowlęcego) do wczesnego wieku przedszkolnego czyli od ok. 18 miesięcy do 3/4 roku życia.Wyróżniono osiem kategorii:1. Kontakt z dorosłym – wiedza2. Kontakt z innymi dziećmi – zabawy ruchowe i współpraca3. Poruszanie się – sprawność i koordynacja ruchowa4. Manipulacja – sprawność manualna i koordynacja ruchowa5. Wyobraźnia i wiedza – zabawy ruchowe i tematyczne6. Wyobraźnia, wiedza i umiejętności – uczenie współpracy7. Uwaga, pamięć, myślenie8. Myślenie, planowanie

Read More

Potrzeby rozwojowe dziecka
8 lat ago

Potrzeby rozwojowe dziecka

W prezentacji o potrzebach rozwojowych dziecka poruszone zostały następujące zagadnienia:- dzieciństwo w cyklu życia człowieka- wpływ zmian w otoczeniu społecznym na długość trwania kolejnych etapów życia- potrzeby podstawowe a forma wspomagania rozwoju dziecka

Read More

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym
8 lat ago

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

Funkcje wykonawcze jako konstrukt złożony i wielowymiarowy pełnią doniosłą rolę w procesach samoregulacyjnych jednostki. Zdolność kierowania własnymi myślami i zachowaniem w sposób świadomy, celowy i zaplanowany to czynnik istotny z punktu widzenia gotowości szkolnej dziecka.

Read More