Potrzeby rozwojowe dziecka

Potrzeby rozwojowe dziecka

26 czerwca 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W prezentacji o potrzebach rozwojowych dziecka poruszone zostały następujące zagadnienia:
– dzieciństwo w cyklu życia człowieka
– wpływ zmian w otoczeniu społecznym na długość trwania kolejnych etapów życia
– potrzeby podstawowe a forma wspomagania rozwoju dziecka

– rozwojowy rozkład jazdy (developmental time-table) w okresie dzieciństwa
– efekty rozwoju w okresie dzieciństwa: kluczowe kompetencje osobiste
– główne źródło zagrożeń rozwoju dziecka
– kompetencje rozwijające się we wczesnym wieku szkolnym

pobierz prezentację

Materiał udostępniony za zgodą autorki prof. dr hab. Anny Brzezińskiej.