Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – Konsultacje Społeczne

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – Konsultacje Społeczne

17 maja 2011 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji uczestniczy w Konsultacjach Społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapoczątkowanych 10 maja 2011r. konferencją pt. „Zaufanie, dobro wspólne, dialog obywatelski, czy jesteśmy na to gotowi?”

17 maja 2011r. na spotkaniu konsultacyjnym poświęconym Obszarowi I Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego – Postawy i kompetencje społeczne przedstawiliśmy prezentację pt.„Szkoła miejscem budowania kapitału społecznego”, która okazała się uzupełnieniem brakującego ogniwa strategii i wzbudziła ogromne zainteresowanie słuchaczy i twórców strategii.

Udało nam się uzasadnić, że bez wzmocnienia roli rodziców i włączenia ich w życie szkoły jako partnerów nie może być mowy o budowaniu kapitału społecznego w szkole. W wyniku dyskusji, jaka się wywiązała wokół roli rodziców w szkole, otrzymaliśmy poparcie ze strony wielu organizacji uczestniczących w konsultacjach oraz propozycję ze strony jej twórców przygotowania stanowiska środowiska rodziców z całej Polski, które będzie podstawą do naniesienia korekty w projekcie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.

pobierz prezentację

Zapraszamy Państwa, Rodziców i organizacje pozarządowe do zapoznania się z projektem SRKS dostępnym pod linkiem http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego.php oraz zgłaszania swoich wniosków i propozycji do dnia 27 maja 2011 r., które pozwolą rozszerzyć i uzupełnić naszą prezentację i wypracować stanowisko, które zgłosimy w ramach konsultacji do MKiDN.

Wszyscy Państwo macie wpływ na uspołecznienie polskiej szkoły!

Czekamy na Wasze głosy (tutaj)