Strona internetowa Rady Rodziców

Strona internetowa Rady Rodziców

11 września 2011 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Strona internetowa Rady Rodziców
Sylwia Kolczyńska

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

1. Dlaczego Radzie Rodziców potrzebna jest strona internetowa?
2. Czy powinna to być podstrona serwisu internetowego szkoły czy też osobny serwis?
3. Jakie treści powinny znaleźć się na stronie?
4. Jak założyć stronę?


1. Dlaczego Radzie Rodziców potrzebna jest strona internetowa?

Większość rodziców rzadko bywa w szkole i nie czyta codziennie szkolnej tablicy ogłoszeń. Dla nich strona internetowa jest najwygodniejszym sposobem dotarcia do informacji, które szkoła oraz rada rodziców chcą przekazać rodzicom. Wymiana informacji między rodzicami Jeszcze większą rolę pełni taka strona w umożliwianiu rodzicom kontaktu z innymi rodzicami, gdyż takiej formy kontaktu szkoła praktycznie nie umożliwia. Wymiana informacji między radami rodziców Coraz częściej poszukujemy informacji w internecie. Dla wielu osób pierwszym źródłem informacji o radach rodziców – czym są i co mogą robić – są strony internetowe rad rodziców. Warto dzielić się dobrymi pomysłami, skutecznymi rozwiązaniami problemów i nawiązywać współpracę pomiędzy radami rodziców różnych szkół (co przewiduje Ustawa o systemie oświaty.) Bezpośredni kontakt z radą rodziców dla organizacji zewnętrznych Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziców i edukacji często nie mogą dotrzeć do rad rodziców. Zgłaszają, że wysyłanie informacji na adres szkoły jest często nieskuteczne, że informacje te nie docierają do rodziców. Niezależna strona internetowa i adres e-mailowy rady rodziców byłyby rozwiązaniem tego problemu.

2. Czy Rada Rodziców powinna mieć podstronę w serwisie internetowym szkoły czy raczej osobny serwis?

Obecnie większość szkół ma strony internetowe. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by szkoła udostępniła miejsce na serwerze na stronę rodziców, gdyż taka strona nie zajmuje wiele miejsca i nie ma na niej dużego ruchu – rzadko zaglądają na nią osoby inne niż rodzice uczniów danej szkoły. Wydaje się to rozwiązaniem najprostszym i najlogiczniejszym. Jednak wielu rodziców zgłosiło zastrzeżenia do tworzenia strony rady rodziców jako podstrony serwisu internetowego szkoły. Głównym problemem jest ograniczanie rodzicom przez szkołę niezależnego dostępu do administrowania stroną rady rodziców. Rodzice najczęściej nie mają możliwości sami prowadzić swojej strony, zamieszczać na niej aktualizacji, itd. Za każdym razem muszą prosić nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie strony o wprowadzenie zmian. Czasem słyszą odmowę, czasem nauczyciel nie ma czasu, co jest zrozumiałe. Z wymienionych wyżej argumentów wynika, że rady rodziców powinny mieć niezależny serwis internetowy, choć może on być umieszczony na serwerze szkoły (w osobnym katalogu) i może mieć szatę graficzną taką jak szata graficzna serwisu szkolnego. Rodzice zwrócili uwagę, że czasem na stronie rady rodziców wywieszane są informacje, których brakuje na stronie szkolnej, a które interesują wiele osób (np. tygodniowy jadłospis) i w ten sposób autorzy strony internetowej rady rodziców mobilizują szkołę do poprawiania i uatrakcyjniania szkolnego serwisu. Tak samo może być z wyglądem strony – być może pomysł rodziców, jeśli będzie ciekawszy i bardziej atrakcyjny niż w serwisie szkolnym, może zostać użyty do zmodernizowania wyglądu strony internetowej szkoły. Na koniec ważna uwaga – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty rada rodziców jest autonomiczna, co niestety nie zawsze jest w praktyce respektowane przez szkoły. Prowadzenie niezależnego serwisu internetowego umożliwiłoby radzie rodziców podkreślenie prawdziwej autonomii i mogłoby przyczynić się do kształtowania wśród rodziców pełnej zaangażowania postawy obywatelskiej.

3. Jakie treści powinny znaleźć się na stronie Rady Rodziców?

Podczas panelu dyskusyjnego rodzice – uczestnicy II Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców opracowali listę treści, które powinny znaleźć się na stronie internetowej Rady Rodziców:

· Skład Rady Rodziców.
· Kontakt do Rady Rodziców (i dobra organizacja, by ktoś regularnie odbierał pocztę).
· Kalendarz spotkań Rady Rodziców (każdy rodzic ze szkoły może przyjść na te spotkania jako obserwator).
· Sprawozdania z działalności rady za cały rok.
· Decyzje podjęte na ostatnim spotkaniu.
· Preliminarz wydatków.
· Sprawozdania finansowe. UWAGA! Nie wolno publikować danych poufnych, np. danych osobowych osób, które otrzymują stypendia socjalne, dofinansowania, itp.
· NUMER KONTA Rady Rodziców oraz instrukcje jak opisywać wpłaty: imię i nazwisko dziecka (nie rodzica) i klasa.
· Norma prawna w oryginalnym brzmieniu (m.in. wyciąg z Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, rozporządzeń Ministra Edukacji) lub link do strony, gdzie te materiały się znajdują.
· Statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy szkoły, regulamin Rady Rodziców.
· Fundusze rady rodziców – informacje, na co wydawane są zgromadzone przez rodziców środki.
· Informacje o działalności rady rodziców – mogą one zachęcić większą liczbę rodziców do zaangażowania się w działalność na terenie szkoły. Rodzice często obawiają się, że działanie w radzie rodziców będzie stratą czasu. Można pokazać, że tak nie jest.
· Wydzielona część strony dla członków Rady Rodziców (tylko po zalogowaniu).
· Przydatne i ciekawe linki. Uwagi doświadczonych rodziców:
· Warto mieć sekcję strony przeznaczoną tylko dla członków Rady Rodziców, do której dostęp można uzyskać tylko po zalogowaniu się. Członkowie Rady Rodziców mają tam agendy spotkań, pełne sprawozdania z poprzednich spotkań, na bieżąco aktualizowane plany wydatków na dany rok, oraz problemy, których nie należy eksponować na stronie ogólnej.
· Ustawa o systemie oświaty daje Radom Rodziców prawo do działania na terenie szkoły, więc rada rodziców ma też prawo korzystać z miejsca na serwerze używanym przez szkołę do prowadzenia swojego serwisu.
· JEŚLI KTOŚ Z RODZICÓW NIE MA UPRAWNIEŃ ADMINISTRATORA DO STRONY RADY RODZICÓW TO STRONA NIE DZIAŁA (osoba ta nie musi być z wykształcenia informatykiem, musi tylko umieć prowadzić stronę internetową – uprawnienia administratora oznaczają, że osoba ta otrzymuje login i hasło, które umożliwiają jej wprowadzanie zmian na stronie internetowej). Strony rodziców nie mogą prowadzić nauczyciele.
· Nie wszyscy rodzice chcą otrzymywać maile ze sprawozdaniami ze spotkań rady rodziców. Warto skrócone sprawozdania (najważniejsze decyzje rady) zamieszczać na stronie internetowej.
· Niektóre szkoły podejmują ciekawe inicjatywy takie jak uruchomienie szkolnego intranetu.
· W gimnazjum i liceum można zorganizować dla uczniów konkurs na projekt strony rady rodziców – w nagrodę zwycięzca przez rok zarządza stroną.
· Wiele szkół, aby zachęcić rodziców do regularnych wpłat na fundusz rady rodziców, wprowadziło zasadę, że klasy, które wpłacają 100% zadeklarowanych kwot otrzymują zwrot 10% z tej sumy na fundusz klasowy. W liceum można wprowadzić zwyczaj, że uczniowie sami decydują, na co wydadzą te środki.
· Uwaga do poprzedniego punktu – szkoły (często z inicjatywy dyrekcji a nie rady rodziców) organizują konkursy na to, która klasa wpłaci na fundusz rady rodziców 100% zadeklarowanych kwot. Potem okazuje się, że jakaś klasa wpłaciła 100%, ale deklaracje były po 5zł, podczas gdy inna klasa nie wpłaciła 100%, ale ponieważ deklaracje były po 20zł, nominalnie druga klasa wpłaciła więcej.
· Na stronie internetowej można założyć forum lub księgę gości, by umożliwić rodzicom komunikację z innymi. Uwaga – do prowadzenia forum potrzebny jest moderator, a najlepiej kilku moderatorów.

CZEGO NIE WOLNO LUB NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ NA STRONIE INTERNETOWE
· Korespondencji rady rodziców, np. z dyrekcją szkoły (chyba że są to podziękowania).
· Danych osobowych, np. osób otrzymujących stypendia socjalne, dofinansowania, itp.
· Opisów i dyskusji dotyczących bieżących problemów szkolnych, gdyż mogą naruszyć czyjeś dobre imię lub zaszkodzić zainteresowanym w osiągnięciu porozumienia.

4. Jak założyć stronę internetową?

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji chce zachęcić rodziców do zakładania stron internetowych rad rodziców. Założenie i prowadzenie strony internetowej nie wymaga wykształcenia informatycznego, na poziomie, który jest nam potrzebny do prowadzenia strony rady rodziców każdy chętny może się tego nauczyć. Najpierw musimy mieć adres, pod którym nasza strona będzie się znajdować oraz miejsce na serwerze, gdzie umieścimy nasze dane (pliki z tekstami i grafikami). Miejsce to można porównać do działki budowlanej, na której chcemy zbudować dom. Miejsce na serwerze i usługi z nim związane określamy słowem ‘hosting’. Adres internetowy (inaczej domena) to np. www.rodzice.org.pl lub www.rodzicewedukacji.org.pl. Można go kupić (na rok lub kilka lat) przez tę samą firmę, w której wykupimy hosting. Można używać bezpłatnych domen należących do firmy, z której usług hostingowych korzystamy – wtedy częścią adresu będzie nazwa firmy, która dostarcza nam usług, np. www.rr01.nazwa.pl. Wszelkie szczegóły dostępne są na stronach firm oferujących usługi hostingowe. Jak wybrać taką firmę? Należy sprawdzić i porównać oferty na stronach internetowych firm hostingowych zwracając uwagę na możliwe ustawienia serwera (lub ich 5 ograniczenia), dostępne miejsce na serwerze, transfer, zabezpieczenia. Dostawcy oferują różne warunki, jeśli chodzi o zakres usług, w szczególności pomoc techniczną (np. formy i godziny kontaktu z administratorem i pracownikami wsparcia technicznego: poczta elektroniczna, chat, telefon, godziny pracy w weekend, wsparcie awaryjne w godzinach nocnych). Aby wybrać dostawcę usług hostingowych można zacząć od zapoznania się z rankingami dostawców, np. na stronach: http://top100.pl/ Na bieżąco aktualizowana lista 100 najlepszych dostawców usług hostingowych w Polsce. http://www.top-hostings.com/ http://hostranking.pl/ranking.php Na http://www.polskihosting.pl/ znajdziemy informacje na temat hostingu – na co należy zwracać uwagę przy zakupie usług, oraz przegląd rynku hostingu w Polsce. Przykłady serwisów oferujących bezpłatny hosting (na podstawie http://www.tophostings. com/ 60free.ovh.org ovh.pl cba.pl yoyo.pl prv.pl friko.pl Ósemka Internet Media ddl2.pl Work-Elite Ltd. Projektujemy stronę internetową Tworzymy treść strony Najważniejsza na stronie jest zawartość – ciekawa, niepowtarzalna i dopasowana do potrzeb użytkowników. Tworzenie strony rady rodziców zaczynamy od zebrania artykułów, dokumentów, i innych informacji, które umieścimy na stronie oraz uporządkowania ich w mapę serwisu (drzewko o dwóch poziomach). 6 Tworzymy mapę serwisu Mapa serwisu jest niezbędna, by na stronie panował porządek i żeby strona była przyjazna użytkownikom. Ponadto jest przydatna w pozycjonowaniu stron, ale nie jest to zagadnienie istotne dla strony rady rodziców tworzonej dla konkretnej grupy osób, które o istnieniu strony dowiadują się w szkole, a nie przez internet. Przykładowy fragment mapy serwisu może wyglądać tak: Rada Rodziców Skład Kontakt Dokumenty RR Plan pracy Sprawozdania Sprawozdania finansowe Linki Nasza szkoła Instytucje oświatowe Organizacje pozarządowe Rozmieszczenie elementów na stronie Eksperymentujemy z rozmieszczeniem elementów na stronie na podstawie znanym nam serwisów. Planujemy menu – najistotniejszy element nawigacji na stronie. Analizujemy, jakie menu lubimy, a jakich nie i dlaczego. Zastanawiamy się, jak chcemy, by wyglądała nasza strona internetowa. Jak zrobić stronę internetową z zebranych materiałów – artykułów, zdjęć, itp? Do czego służą (X)HTML i CSS i jak zrobić stronę nie ucząc się ich. Obowiązującymi standardami do tworzenia stron internetowych są (X)HTML i CSS. (X)HTML służy do pokazywania przeglądarkom co i jak mają wyświetlać. Do tekstu artykułu przyczepiamy znaczniki (X)HTML, które powiedzą przeglądarce, gdzie jest tytuł, gdzie zaczyna się nagłówek, który tekst ma być pogrubiony, w którym miejscu wyświetlić obrazek, itp. Każdy znacznik ma swój początek, np.:. Przeglądarka wie, że to, co znajduje się pomiędzy tymi znacznikami ma wyświetlić jako tytuł. Przykład: 7 Witamy wszystkich rodziców na stronie rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 1. Znajdziecie tu wiele ciekawych i przydatnych informacji. Aby sformatować wygląd strony używany arkusza stylów CSS, w którym możemy określić jak na wszystkich stronach naszego serwisu będzie wyświetlana treść, menu, linki, itp. Szczegółowe informacje o (X)HTML i CSS znajdziemy na stronie www.w3schools.com. Jak umieścić pliki na serwerze? Aby nasza strona była widoczna w internecie musimy umieścić nasze pliki html i css oraz nasze grafiki na serwerze. W tym celu używany programu zwanego klientem FTP. Programów tych jest wiele, dwa z bardziej popularnych to FileZilla (bezpłatny) i Total Commander (płatny). Korzystając z jednego z tych programów przesyłamy pliki na serwer, gdzie będą one dostępne dla wszystkich użytkowników internetu. CMS CZYLI STRONA INTERNETOWA BEZ KONIECZNOŚCI UCZENIA SIĘ (X)HTML I CSS Jeśli nie chcemy uczyć się (X)HTML i CSS (przynajmniej na początku) powinniśmy skorzystać z systemu zarządzania treścią czyli CMS-u. Informacja na temat systemów zarządzania treścią z pl.wikipedia.org: „System zarządzania treścią (ang. Content Management System – CMS) jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły. Podstawowym zadaniem platform CMS jest oddzielenie treści (zawartości informacyjnej serwisu) od wyglądu (sposobu jej prezentacji). Po wprowadzeniu nowych informacji przez uprawnionego redaktora system przenosi je do bazy danych, jednocześnie wypełniając nimi odpowiednie miejsca na stronach WWW. Wykorzystanie szablonów stron sprawia, że zmiana koncepcji graficznej całego serwisu sprowadza się do 8 przygotowania i zamiany szablonu, przy czym system nie powinien narzucać żadnych ograniczeń kompozycyjnych. Dzięki takiemu podejściu proces publikacji w Internecie staje się prosty – specjaliści mogą skoncentrować się na swojej pracy i korzystać ze swoich ulubionych aplikacji użytkowych (np. edytorów tekstu). Każda strona WWW generowana jest dynamicznie, w oparciu o szablony i zawartość baz danych – dynamika oznacza więc w tym przypadku zawsze aktualne informacje w serwisie. W ostatnich latach platformy CMS znacznie ewoluowały, dodając m.in. możliwość elastycznej i dynamicznej modyfikacji już nie tylko treści, ale i struktury. Systemy zarządzania treścią zazwyczaj oparte są na bazach danych oraz na językach skryptowych (server-side) lub specjalistycznym oprogramowaniu po stronie serwera. CMS może być formą oprogramowania klienckiego, które do aktualizacji strony może używać takich protokołów jak FTP. Coraz częściej wykorzystywane są złożone techniki opisu struktur dokumentów (np. XML). Większość systemów CMS jest napisanych w języku dynamicznym (ASP, JSP, PHP, Python, itd.).” Istnieje wiele płatnych i darmowych systemów CMS. Niektóre z nich to: Mambo – www.mambopl.com Joomla! – www.joomla.pl Xoops – http://xoops.pl/modules/news XCMS.PL http://xcms.pl/index.php3 Phpbp.com! – http://www.phpbp.com Pogodny CMS – http://www.cms.michalin.pl (możliwość przetestowania na żywo) YouKnow – http://www.youknow.pl/ Geeklog – http://www.geeklog.now.pl Źródła informacji na temat tworzenia stron internetowych i inne przydatne linki www.w3.org Wszystko na temat standardów obowiązujących w świecie internetu. Lekcje, listy znaczników (X)HTML i CSS i dużo więcej. www.wichrowski.pl Przydatne linki. Wiele inspiracji jeśli chodzi o zagadnienia związane z grafiką i użytecznością. www.filehippo.com (PaintNET, Picasa) Źródło przydatnych darmowych programów – edytory, programy graficzne, itp. Polecana literatura: CSS. Antologia. 101 Wskazówek i trików. CSS według Erika Meyera. Serwisy www. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie.