V Pomorski Kongres Obywatelski

V Pomorski Kongres Obywatelski

5 maja 2012 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” wzięło udział w panelu na V Pomorskim Kongresie Obywatelskim, pomorski_kongres_obywatelski_logotyp_cmykpt. „Jakie wartości, jaki rozwój?”, który odbył się 21 kwietnia 2012 r. w Gdańsku.

Jeden z paneli pt. „Rodzice i szkoła – jak ułożyć wzajemne relacje dla dobra dziecka?” poświęcony był szkole jako miejscu budowania kapitału społecznego, kształtowania postaw obywatelskich i nabywania kompetencji niezbędnych dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego w przyszłości, a wszystko to w klimacie współpracy i partnerstwa.

Elżbieta Piotrowska–Gromniak reprezentująca stowarzyszenie mówiła o współpracy i partnerstwie rodziców i nauczycieli, o przemodelowaniu roli szkoły jako miejsca uczenia się wszystkich środowisk: uczniów, rodziców i nauczycieli, o uczeniu się ze sobą i od siebie oraz o przekształceniu przestrzeni szkoły, by bardziej sprzyjała rozwijaniu kompetencji społecznych, jako jednej z kluczowych kompetencji w obecnych czasach.

Panelistka zachęcała rodziców do tworzenia stowarzyszeń przy szkołach, budowania wspólnie z nauczycielami i uczniami przyjaznego klimatu szkoły i aktywnego włączania się w jej życie. Przekonywała również nauczycieli do wykorzystywania w edukacji kompetencji rodziców, motywując, że spójność działań edukacyjnych szkoły i domu przekłada się na bardziej efektywny proces uczenia się, a wiedza rodziców o potrzebach na rynku pracy może być pomocna w decyzjach związanych z wyborem zawodu.

Ważnym akcentem był również apel do dyrektorów szkół, by jako gospodarze i managerowie placówek, pozyskiwali rodziców do współpracy i wspólnie z nimi budowali wizerunek szkoły, dobrą jakość nauczania i wysoką pozycję szkoły w swoim środowisku .

Wśród panelistów byli również :

Hanna Konwińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie, laureatka nagrody Alcuina przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców za wzorową współpracę z rodzicami

Dr Piotr Kostrzyński – psycholog, terapeuta, trener i dyrektor LO nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie oraz przedstawiciele oświaty gdańskiej: Katarzyna Gęba – rodzic, Joanna Nowacka – dyrektor szkoły i Adam Krawiec – przedstawiciel samorządu.

W panelu wzięło udział ok. 80 osób, a uczestnicy prześcigali się w zadawaniu pytań panelistom, co potwierdza jak ważna i bliska wszystkim obywatelom jest wysoka jakość edukacji.

więcej informacji