Dane KRS

Dane KRS

STOWARZYSZENIE „RODZICE W EDUKACJI”
03-289 Warszawa
ul. Ostródzka 56W
tel. +48 608 666 355
NIP: 522-294-79-49
REGON: 142350885
KRS: 0000353597

 

Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Rozpoczęcie działalności: 9 kwietnia 2010 r.

Konto:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Oddział: Oddział Lubin Piłsudskiego MIX – BD
IBAN: WBKPPLPP
Nr konta: 92 1090 1056 0000 0001 4823 1170