Image
Aktualności

Raporty z badań

Uczeń, szkoła, dom. Raport z badań kontekstowych
8 lat ago

Uczeń, szkoła, dom. Raport z badań kontekstowych

„Uczeń, szkoła, dom. Raport z badań kontekstowych” to publikacja opracowana w ramach projektu systemowego: „Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego …
Read More

Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów – badania trzecioklasistów
8 lat ago

Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów – badania trzecioklasistów

„Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej” było prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Celem tego projektu było zebranie …
Read More

Czy sześciolatki powinny iść do szkoły?
8 lat ago

Czy sześciolatki powinny iść do szkoły?

Badanie „Czy sześciolatki powinny iść do szkoły?” zostało przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Publicznej w lipcu 2013r.

pobierz raport

Samorządność rodzicielska w warszawskich szkołach – raport z badania
8 lat ago

Samorządność rodzicielska w warszawskich szkołach – raport z badania

Z badań wynika, iż znajomość praw rodziców przysługujących im w placówce oświatowej jest raczej niska zarówno wśród badanych rodziców niezaangażowanych w organizacje samorządności rodzicielskiej jak i wśród badanych …
Read More

Czego [nie] uczą polskie szkoły
8 lat ago

Czego [nie] uczą polskie szkoły

W polskich szkołach źle przygotowuje się młodych ludzi do wejścia na rynek pracy – wynika z raportu pt. „Czego [nie] uczą polskie szkoły”. Raport przygotowała Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy z Fundacją im.Friedricha Eberta. Autorami opracowania są prof. dr hab. Urszula Sztanderska z Wydz. Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i Wiktor Wojciechowski wicedyrektor Działu Analitycznego FOR.

Read More

Przemoc w szkole
8 lat ago

Przemoc w szkole

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie grup wydawniczych: Polskapresse, Media Regionalne, Fundacji Orange oraz Wydawnictwa Pedagogicznego Operon, organizatorów i partnera programu „Szkoła bez przemocy”.

pobierz raport

„Mądrzy rodzice” – raport z badań kompetencji wychowawczych polskich rodziców
8 lat ago

„Mądrzy rodzice” – raport z badań kompetencji wychowawczych polskich rodziców

Często słyszy się, że poziom kompetencji wychowawczych współczesnych polskich rodziców jest niewystarczający, że rodzice nie radzą sobie, bądź przejawiają duże trudności z wychowaniem dzieci. Jak …
Read More