Image
Aktualności

Eksperci

Andrzej Pery
6 lat ago

Andrzej Pery

Posiada bogate doświadczenia z zakresu współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, jak również innymi instytucjami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Był radnym w trzech pierwszych kadencjach, pełnił funkcję przewodniczącego rady, wiceburmistrza gminy, a także współpracował ze stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi.W pełni zna system edukacji w Polsce i w krajach europejskich – doświadczenia pracy w Kuratorium Oświaty, Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w który odpowiadał za system doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Read More

Marzena Żylińska
6 lat ago

Marzena Żylińska

Zajmuje się metodyką i neurodydaktyką.

Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z badań nad mózgiem, kultury edukacyjnej.

Pracuje jako wykładowca …
Read More

Anna Florek
7 lat ago

Anna Florek

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, od 1990 r. dyrektorka Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA (dawniej: STO). Inicjatorka i organizatorka tego przedszkola.Autorka programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola „Dziecko w grupie”.Autorka modelu włączania dzieci autystycznych do grup rówieśniczych – zindywidualizowane programy terapii i indywidualnego wsparcia ze stopniowym włączaniem dziecka do grupy i usamodzielnianiem go.Założyciel i prezes Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.

Read More

Hanna Konwińska

Nauczyciel dyplomowany, wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Misją szkoły, którą prowadzi jest: „szkoła przyjazna i twórcza”, a jej celem wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości w twórczej, przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa. Wielkim atutem szkoły jest aktywna współpraca z rodzicami i integracja środowiska lokalnego.

Read More

Monika Werwicka

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Licencjonowany trener II stopnia w zakresie grupowego treningu umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zawodowo: psycholog praktyk, trener z zakresu umiejętności psychospołecznych, dyrektor warszawskiej poradni psychologiczno – pedagogicznej, od wielu lat współpracownik Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty.

Read More

Margaryta Orzechowska
8 lat ago

Margaryta Orzechowska

Nauczyciel dyplomowany z 23 letnim stażem w szkole podstawowej. Prowadzi zajęcia z kształcenia zintegrowanego w klasach 1-3 i matematyki w klasach 4-6. Inicjatorka i pomysłodawczyni działań na rzecz integracji społeczności szkolnej i współpracy z rodzicami. Współpracowała z Wydawnictwem DIDASKO. Aktualnie współpracuje z Wydawnictwem ŻAK. Jest autorką i współautorką materiałów dla nauczycieli oraz podręczników, ćwiczeń i zbiorów zadań dla dzieci. W tym roku prowadzi dodatkowo zajęcia dla dzieci pięcioletnich, rozwijające umiejętności matematyczne w śródmiejskim przedszkolu.

Read More

prof. dr hab. Wacław Zawadowski
8 lat ago

prof. dr hab. Wacław Zawadowski

Wybitny specjalista w dziedzinie dydaktyki matematyki, legendarny wychowawca wielu pokoleń świetnych nauczycieli.

Autor i współautor wielu znanych podręczników i serii podręczników szkolnych, m.in. z cyklu „Matematyka 2001″, współzałożyciel i wieloletni …
Read More

Małgorzata Agnieszka Zambrowska
8 lat ago

Małgorzata Agnieszka Zambrowska

Nauczycielka matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

Współzałożycielka Stowarzyszenia „ROZWIŃ SIĘ” Edukacja, Kultura, Sport, członek Pracowni Matematyki w Instytucie Badań Edukacyjnych.

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko
8 lat ago

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor UW pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, współkoordynator w latach 2006 – 2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowy oraz szkolny kontekst. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe).

Read More