Kategoria: Eksperci

21 marca 2015 Wyłączono

Andrzej Pery

przez Grzegorz Wnorowski

Posiada bogate doświadczenia z zakresu współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, jak również innymi instytucjami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Był radnym w trzech pierwszych kadencjach, pełnił funkcję przewodniczącego rady, wiceburmistrza gminy, a także współpracował ze stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi.
W pełni zna system edukacji w Polsce i w krajach europejskich – doświadczenia pracy w Kuratorium Oświaty, Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w który odpowiadał za system doskonalenia zawodowego nauczycieli.

21 marca 2015 Wyłączono

Marzena Żylińska

przez Grzegorz Wnorowski

Zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z badań nad mózgiem, kultury edukacyjnej.…

29 stycznia 2014 Wyłączono

Anna Florek

przez Grzegorz Wnorowski

Anna Florek fotoPsycholog, nauczyciel dyplomowany, od 1990 r. dyrektorka Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA (dawniej: STO). Inicjatorka i organizatorka tego przedszkola.
Autorka programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola „Dziecko w grupie”.
Autorka modelu włączania dzieci autystycznych do grup rówieśniczych – zindywidualizowane programy terapii i indywidualnego wsparcia ze stopniowym włączaniem dziecka do grupy i usamodzielnianiem go.
Założyciel i prezes Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.

18 sierpnia 2013 Wyłączono

Hanna Konwińska

przez Grzegorz Wnorowski

Nauczyciel dyplomowany, wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Misją szkoły, którą prowadzi jest: „szkoła przyjazna i twórcza”, a jej celem wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości w twórczej, przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa. Wielkim atutem szkoły jest aktywna współpraca z rodzicami i integracja środowiska lokalnego.

18 sierpnia 2013 Wyłączono

Monika Werwicka

przez Grzegorz Wnorowski

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Licencjonowany trener II stopnia w zakresie grupowego treningu umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zawodowo: psycholog praktyk, trener z zakresu umiejętności psychospołecznych, dyrektor warszawskiej poradni psychologiczno – pedagogicznej, od wielu lat współpracownik Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty.

18 sierpnia 2013 Wyłączono

Margaryta Orzechowska

przez Grzegorz Wnorowski

Margaryta OrzechowskaNauczyciel dyplomowany z 23 letnim stażem w szkole podstawowej. Prowadzi zajęcia z kształcenia zintegrowanego w klasach 1-3 i matematyki w klasach 4-6. Inicjatorka i pomysłodawczyni działań na rzecz integracji społeczności szkolnej i współpracy z rodzicami. Współpracowała z Wydawnictwem DIDASKO. Aktualnie współpracuje z Wydawnictwem ŻAK. Jest autorką i współautorką materiałów dla nauczycieli oraz podręczników, ćwiczeń i zbiorów zadań dla dzieci. W tym roku prowadzi dodatkowo zajęcia dla dzieci pięcioletnich, rozwijające umiejętności matematyczne w śródmiejskim przedszkolu.

21 marca 2013 Wyłączono

Małgorzata Agnieszka Zambrowska

przez Grzegorz Wnorowski

Nauczycielka matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Współzałożycielka Stowarzyszenia „ROZWIŃ SIĘ” Edukacja, Kultura, Sport, członek Pracowni Matematyki w Instytucie Badań…

21 marca 2013 Wyłączono

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

przez Grzegorz Wnorowski

Malgorzata ZytkoDoktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor UW pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, współkoordynator w latach 2006 – 2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowy oraz szkolny kontekst. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe).