Kategoria: Finanse oświaty

15 września 2013 Wyłączono

Samorząd a edukacja

przez Grzegorz Wnorowski

samorzad a edukacjaJednym z kluczowych wyzwań rozwojowych, przed którymi obecnie stoi Polska, jest dostosowanie edukacji do przemian cywilizacyjnych i zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Zmiany w obszarze edukacji wymagają dogłębnego przemyślenia konstrukcji instytucjonalnej tego systemu. O pewnym wycinku tego systemu: kierunkach reform w obszarze edukacji, a przede wszystkim o bieżącej sytuacji i roli, jaką w systemie edukacji odgrywają samorządy, dyskutowano w trakcie seminarium „Samorząd a edukacja”, które odbyło się 19 października 2011 roku w Warszawie.

16 września 2012 Wyłączono

Finanse oświaty

przez Grzegorz Wnorowski

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy? 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa 2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego pobierz…