Kategoria: Rada Szkoły

18 lipca 2013 Wyłączono

O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły

przez Grzegorz Wnorowski

„O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, czyli o niedokończonej zmianie oświatowej”
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

koJakie obowiązują w oświacie reguły gry politycznej? Czy szkoła może dobrze wypełniać swoją misję? Jaki charakter szkoły kształtują narzucane jej przez polityków reguły gry? Czy to dobrze służy edukacji młodego pokolenia?

Jakimi postawami absolwentów szkół będzie skutkować model szkoły uwikłanej w niedokończoną zmianę oświatową? Co się stało z solidarnościowymi marzeniami o samorządnej szkole i demokratycznej edukacji w wolnej Polsce?