Kategoria: 6-latki w szkole

21 marca 2015 Wyłączono

6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice

przez Grzegorz Wnorowski

„6-latek idzie do szkoły – co powinni wiedzieć rodzice”
mgr Stanisława Piotrowska

Środowisko rodzinne dziecka i wychowanie przedszkolne wpływają na kształtowanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Przygotowanie nie odbywa  się w ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu. Na gotowość tę mają wpływ doświadczenia z najmłodszych lat życia dziecka wyniesione z domu rodzinnego, aż do dnia rozpoczęcia nauki w szkole.

 

21 sierpnia 2011 Wyłączono

Sześciolatki w szkole – refleksje na podstawie badań

przez Grzegorz Wnorowski

„Sześciolatki w szkole – refleksje na podstawie badań”
dr hab. Małgorzata Żytko, Wydział Pedagogiczny UW

iP UWCzy wejście dzieci sześcioletnich do szkoły będzie sprzyjać ich rozwojowi? Czy nauczyciel, mówiąc o celach edukacyjnych, będzie uwzględniał fakt, że szkoła może być miejscem zdobywania ciekawych informacji, rozwijania indywidualnych talentów, budowania pozytywnej motywacji do uczenia się, zaciekawienia wiedzą o świecie, rozwijania twórczego myślenia i samodzielności poznawczej, znajdowania odpowiedzi na wiele ciekawych pytań uczniów?

24 lipca 2011 Wyłączono

Ola idzie do szkoły

przez Grzegorz Wnorowski

„Ola idzie do szkoły”
prof. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta
Artykuł pochodzi z czasopisma Psychologia w Szkole nr 3/2005.
Artykuł zamieszczony za zgodą wydawcy.

Jeśli chce się zapewnić dzieciom względnie równy start szkolny, trzeba zająć się nimi znacznie wcześniej. W Danii rodzice mogą uczestniczyć w kursach, gdzie zapoznają się z kryteriami, według których ocenia się dojrzałość szkolną dziecka, a także z metodami, jakimi mogą pracować ze swoimi dziećmi zanim pójdą one do szkoły. W naszym kraju największą rolę w wyrównywaniu startu szkolnego przypisuje się środowisku przedszkolnemu.

24 lipca 2011 Wyłączono

Dojrzałość potrzebna od dziecka

przez Grzegorz Wnorowski

„Dojrzałość potrzebna od dziecka”
dr hab. Ewa Filipiak
Artykuł pochodzi z czasopisma Psychologia w Szkole Nr 3/2005.
Artykuł zamieszczony za zgodą wydawcy.

Kiedy dziecko jest gotowe, żeby pójść do szkoły? Jakie powinno mieć cechy, aby mogło zostać uznane za dojrzałe do nauki szkolnej? W jaki sposób przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole, a więc jak zapewnić mu „dobry start”, powodzenie i poczucie skuteczności własnego uczenia się? Te pytania dotyczą nie tylko kryteriów dojrzałości szkolnej, ale także roli środowiska, w którym dziecko żyje i rozwija się. Na te i wiele innych kwestii dotyczących dojrzałości szkolnej dziecka psychologowie i pedagodzy poszukują odpowiedzi już od początków minionego stulecia.

23 lipca 2011 Wyłączono

Gotowi do szkoły

przez Grzegorz Wnorowski

„Gotowi do szkoły”
Martyna Sierka
Artykuł pochodzi z czasopisma Psychologia w Szkole nr 3/2005.
Artykuł zamieszczony za zgodą wydawcy.

Nauczyciel może bardzo pomóc swojemu uczniowi w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Jego praca nie powinna się jednak sprowadzać tylko do nauczenia dziecka czytania, pisania i liczenia. Musi polegać też na udzielaniu mu takiej pomocy i na stworzeniu takich warunków do nauki i zabawy, by dojrzało emocjonalnie i społecznie, uwierzyło w swoje możliwości.