Image
Aktualności

Współpraca rodzice-nauczyciele

Rodzice w szkole – petenci, klienci czy obywatele?
3 lata ago

Rodzice w szkole – petenci, klienci czy obywatele?

Obecność rodziców w szkole to zagadnienie, które w polskim edukacyjnym dyskursie publicznym jawi się jako kwestia uregulowana i oczywista. Wiadomo, że rodzice zjawiają się w szkole nie …
Read More

Demokracja silna rodzicami
3 lata ago

Demokracja silna rodzicami

Uformowane w Polsce podstawy uczestnictwa rodziców w edukacji i – poprzez nie – w kształtowaniu demokratycznej kondycji życia społecznego, utrzymują charakter jedynie deklaratywny.

Rola rodziców w edukacji dzieci
3 lata ago

Rola rodziców w edukacji dzieci

Czas edukacji szkolnej dziecka jest niezwykle ważny w życiu całej rodziny.

Z punktu widzenia ucznia trudne może być  odnalezienie się w nowej sytuacji społecznej …
Read More

Rodzic w szkole: intruz czy partner?
6 lat ago

Rodzic w szkole: intruz czy partner?

Rodzice muszą się poczuć prawdziwymi partnerami dyrektora i nauczycieli. Więc nie pytaj, co rodzice mogą dać szkole, spytaj co szkoła może zrobić dla rodziców, by pozyskać ich jako …
Read More

Na wojennej ścieżce
6 lat ago

Na wojennej ścieżce

Dla rodziców najważniejsze jest dziecko. Nauczyciel na pierwszym miejscu stawia ucznia. Obie strony powinny więc zjednoczyć siły. Tyle teorii, rzeczywistość bywa często zupełnie inna. Jak sobie z nią …
Read More

Rodzice – brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji
8 lat ago

Rodzice – brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji

„Rodzice – brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji”Elżbieta Piotrowska – GromniakArtykuł pochodzi z konferencji „Odpowiedzialni nauczyciele”, która odbyła się w dniach 23-26 marca 2013r. w Krakowie w ramach projektu „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?”.

„Rodzice muszą się poczuć prawdziwymi partnerami dyrektora i nauczycieli. Więc nie pytaj, co rodzice mogą dać szkole, spytaj co szkoła może zrobić dla rodziców, by pozyskać ich jako partnerów w edukacji szkolnej dziecka?” I. DzierzgowskaDobra współpraca nauczycieli i rodziców jest bardzo ważnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania szkoły i domu. To właśnie rodzina, a w drugiej kolejności szkoła są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi dziecka. Te dwa środowiska kształtują jego rozwój umysłowy i społeczny, zachowania i postawy oraz wpływają na jego sukcesy szkolne.

Read More

Prawo – przywilej, wolność – równość, czyli jak kształtować postawy obywatelskie w rodzicach i dzieciach
8 lat ago

Prawo – przywilej, wolność – równość, czyli jak kształtować postawy obywatelskie w rodzicach i dzieciach

„Prawo – przywilej, wolność – równość, czyli jak kształtować postawy obywatelskie w rodzicach i dzieciach”Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Grzegorz Wnorowski, Marta Cichowicz-Major

Mówiąc czy pisząc o szkole, edukacji, kierunku polityki oświatowej, nie można pominąć kluczowego czynnika sukcesu, jakim jest wpływ rodziców na edukację swych dzieci oraz ich w niej udział. Nie chodzi tylko o wsparcie i zapewnienie dobrych warunków do wypełniania obowiązków edukacyjnych, albo – coraz bardziej popularne – dbanie o poziom nauczania. Ważne jest także przekonanie dziecka, że edukacja to nie tylko instytucja, lecz także kolejny krok w kształtowaniu siebie i świata wokół. Świata, który dotyczy nie tylko dzieci, ale który oddziałuje na sprawy publiczne, dobro wspólne. Świata po prostu poważnego.

Read More

Edukacja pozaszkolna – szansą na przemodelowanie myślenia o edukacji
8 lat ago

Edukacja pozaszkolna – szansą na przemodelowanie myślenia o edukacji

„Edukacja pozaszkolna – szansą na przemodelowanie myślenia o edukacji”Elżbieta Piotrowska – Gromniak

W obliczu zmieniającej się rzeczywistości zmieniają się oczekiwania społeczne dotyczące szkoły. Szkoła ma być miejscem budowania kapitału społecznego, a nie twierdzą, która broni się przed wszelkimi intruzami próbującymi przybliżyć ją do codziennego życia. Szkoła musi wpuscić świat do swojego wnętrza i uczynić wszystko, aby stać się częścią otaczającego ją świata.

Read More

Rodzice partnerami szkoły – wykorzystanie  potencjału i kompetencji rodziców we współpracy ze szkołą
8 lat ago

Rodzice partnerami szkoły – wykorzystanie potencjału i kompetencji rodziców we współpracy ze szkołą

„Rodzice partnerami szkoły – wykorzystanie potencjału i kompetencji rodziców we współpracy ze szkołą”Krystyna StarczewskaArtykuł pochodzi z konferencji „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”, która odbyła się w Warszawie w dniach 25-26.11.2011r.Artykuł zamieszczony za zgodą autorki.

Kiedy przeszło dwadzieścia lat temu rozpoczynaliśmy przygotowania do powołania pierwszej niezależnej szkoły – na spotkania poświęcone opracowaniu jej założeń programowych przychodzili nauczyciele pragnący rozpocząć prace w szkole innej niż znane im placówki oświatowe PRL-u i rodzice pragnący posłać swoje dzieci do szkoły, której program będą mogli współtworzyć. Nad tym jaka powinna to być szkoła, czego i jak w niej uczyć i jak prowadzić proces wychowawczy dyskutowali więc ze sobą przyszli nauczyciele i rodzice przyszłych uczniów.

Read More

Tutoring szkolny  nowa jakość w relacjach Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice
8 lat ago

Tutoring szkolny nowa jakość w relacjach Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice

„Tutoring szkolny nowa jakość w relacjach Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice”Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz BudzyńskiArtykuł pochodzi z konferencji „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”, która odbyła się w Warszawie w dniach 25-26.11.2011r.Artykuł zamieszczony za zgodą autorów.

Może się wydawać, że tutoring nie jest niczym nowym, że odwołanie się do tej metody w warunkach polskiej szkoły jest nierealne, albo nie wniesie ze sobą żadnych pożądanych zmian, za którymi niecierpliwie wyglądają nauczyciele, uczniowie czy rodzice. Być może w opiniach kontestatorów znajdą się argumenty, że szkół na to nie stać, że wychowawcy nie mają dość czasu, a samorządy lokalne oraz organy nadzoru pedagogicznego nie będą zainteresowane wyrażeniem zgody na prowadzenie tego typu działalności. Może pojawić się szereg wątpliwość i obaw, jednakże jedno nie ulega kwestii – tutoring szkolny jest w Polsce realizowany i przynosi zaskakujące rezultaty.

Read More