Kategoria: Współpraca rodzice-nauczyciele

1 września 2021 Wyłączono

Demokracja silna rodzicami

przez Rodzice w Edukacji

Uformowane w Polsce podstawy uczestnictwa rodziców w edukacji i – poprzez nie – w kształtowaniu demokratycznej kondycji życia społecznego, utrzymują…

10 listopada 2014 Wyłączono

Na wojennej ścieżce

przez Grzegorz Wnorowski

Dla rodziców najważniejsze jest dziecko. Nauczyciel na pierwszym miejscu stawia ucznia. Obie strony powinny więc zjednoczyć siły. Tyle teorii, rzeczywistość…

10 października 2013 Wyłączono

Rodzice – brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji

przez Grzegorz Wnorowski

„Rodzice – brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji”
Elżbieta Piotrowska – Gromniak
Artykuł pochodzi z konferencji „Odpowiedzialni nauczyciele”, która odbyła się w dniach 23-26 marca 2013r. w Krakowie w ramach projektu „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?”.

rodzice brakujace ogniwo„Rodzice muszą się poczuć prawdziwymi partnerami dyrektora i nauczycieli. Więc nie pytaj, co rodzice mogą dać szkole, spytaj co szkoła może zrobić dla rodziców, by pozyskać ich jako partnerów w edukacji szkolnej dziecka?” I. Dzierzgowska
Dobra współpraca nauczycieli i rodziców jest bardzo ważnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania szkoły i domu. To właśnie rodzina, a w drugiej kolejności szkoła są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi dziecka. Te dwa środowiska kształtują jego rozwój umysłowy i społeczny, zachowania i postawy oraz wpływają na jego sukcesy szkolne.

15 września 2013 Wyłączono

Prawo – przywilej, wolność – równość, czyli jak kształtować postawy obywatelskie w rodzicach i dzieciach

przez Grzegorz Wnorowski

„Prawo – przywilej, wolność – równość, czyli jak kształtować postawy obywatelskie w rodzicach i dzieciach”
Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Grzegorz Wnorowski, Marta Cichowicz-Major

koMówiąc czy pisząc o szkole, edukacji, kierunku polityki oświatowej, nie można pominąć kluczowego czynnika sukcesu, jakim jest wpływ rodziców na edukację swych dzieci oraz ich w niej udział. Nie chodzi tylko o wsparcie i zapewnienie dobrych warunków do wypełniania obowiązków edukacyjnych, albo – coraz bardziej popularne – dbanie o poziom nauczania. Ważne jest także przekonanie dziecka, że edukacja to nie tylko instytucja, lecz także kolejny krok w kształtowaniu siebie i świata wokół. Świata, który dotyczy nie tylko dzieci, ale który oddziałuje na sprawy publiczne, dobro wspólne. Świata po prostu poważnego.

13 września 2013 Wyłączono

Edukacja pozaszkolna – szansą na przemodelowanie myślenia o edukacji

przez Grzegorz Wnorowski

„Edukacja pozaszkolna – szansą na przemodelowanie myślenia o edukacji”
Elżbieta Piotrowska – Gromniak

koW obliczu zmieniającej się rzeczywistości zmieniają się oczekiwania społeczne dotyczące szkoły. Szkoła ma być miejscem budowania kapitału społecznego, a nie twierdzą, która broni się przed wszelkimi intruzami próbującymi przybliżyć ją do codziennego życia. Szkoła musi wpuscić świat do swojego wnętrza i uczynić wszystko, aby stać się częścią otaczającego ją świata.

18 maja 2013 Wyłączono

Rodzice partnerami szkoły – wykorzystanie potencjału i kompetencji rodziców we współpracy ze szkołą

przez Grzegorz Wnorowski

„Rodzice partnerami szkoły – wykorzystanie potencjału i kompetencji rodziców we współpracy ze szkołą”
Krystyna Starczewska
Artykuł pochodzi z konferencji „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”, która odbyła się w Warszawie w dniach 25-26.11.2011r.
Artykuł zamieszczony za zgodą autorki.

rodzice partnerami szkolyKiedy przeszło dwadzieścia lat temu rozpoczynaliśmy przygotowania do powołania pierwszej niezależnej szkoły – na spotkania poświęcone opracowaniu jej założeń programowych przychodzili nauczyciele pragnący rozpocząć prace w szkole innej niż znane im placówki oświatowe PRL-u i rodzice pragnący posłać swoje dzieci do szkoły, której program będą mogli współtworzyć. Nad tym jaka powinna to być szkoła, czego i jak w niej uczyć i jak prowadzić proces wychowawczy dyskutowali więc ze sobą przyszli nauczyciele i rodzice przyszłych uczniów.

9 maja 2013 Wyłączono

Tutoring szkolny nowa jakość w relacjach Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice

przez Grzegorz Wnorowski

„Tutoring szkolny nowa jakość w relacjach Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice”
Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński
Artykuł pochodzi z konferencji „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”, która odbyła się w Warszawie w dniach 25-26.11.2011r.
Artykuł zamieszczony za zgodą autorów.

tutoring szkolny nowa jakoscMoże się wydawać, że tutoring nie jest niczym nowym, że odwołanie się do tej metody w warunkach polskiej szkoły jest nierealne, albo nie wniesie ze sobą żadnych pożądanych zmian, za którymi niecierpliwie wyglądają nauczyciele, uczniowie czy rodzice. Być może w opiniach kontestatorów znajdą się argumenty, że szkół na to nie stać, że wychowawcy nie mają dość czasu, a samorządy lokalne oraz organy nadzoru pedagogicznego nie będą zainteresowane wyrażeniem zgody na prowadzenie tego typu działalności. Może pojawić się szereg wątpliwość i obaw, jednakże jedno nie ulega kwestii – tutoring szkolny jest w Polsce realizowany i przynosi zaskakujące rezultaty.