Zarząd

Elżbieta Piotrowska-Gromniak - Prezes

Alina Idzikowska - Wiceprezes

Grzegorz Wnorowski - Wiceprezes

Ewa Hummel - Członek Zarządu

Agnieszka Ganczarek-Ososińska - Członek Zarządu

Michał Zyga - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adam Dudziński - Członek Komisji Rewizyjnej