Image
Aktualności

Rada Rodziców

Pracuj na sukces swojego dziecka – FamilyEduNet
5 lat ago

Pracuj na sukces swojego dziecka – FamilyEduNet

FamilyEduNet –  Rodziny dla sukcesu edukacyjnego (2014-2016) to europejski projekt, finansowany ze środków Programu Erasmus+ UE, mający na celu wdrożenie na szerszą skalę oraz upowszechnianie projektu XarxaClau z FAPAC (http://familyedunet.blogspot.com) …
Read More

Rada Rodziców w przedszkolu i szkole – kompendium wiedzy
6 lat ago

Rada Rodziców w przedszkolu i szkole – kompendium wiedzy

Rada rodziców jest społecznym organem szkoły wybranym w demokratycznych wyborach spośród przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach: • z innymi organami szkoły, …
Read More

Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach
7 lat ago

Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach

„Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach”Grzegorz Całek Dyrektor Instytutu Inicjatyw PozarządowychPublikacja udostępniona za zgodą autora.

Niniejsza publikacja jest zbiorem odpowiedzi na 50 najczęściej pojawiających się pytań:1. Gdzie znajdę informację o tym, jak powstaje rada rodziców?2. W przepisach dotyczących rad rodziców oraz w Internecie ciągle jest mowa o szkołach. A co z przedszkolami?3. Czy we wszystkich szkołach wybiera się radę rodziców (np. w szkole muzycznej też)?4. Czy rada klasowa musi liczyć trzy osoby?

Read More

„Zaaresztowane” świadectwa, czy to legalne?
9 lat ago

„Zaaresztowane” świadectwa, czy to legalne?

Są szkoły, które grożą uczniom i ich rodzicom, że nie wydadzą świadectw części swoich uczniów. Dotknie to uczniów, którzy nie rozliczyli się z jakichś zobowiązań wobec szkoły, czy nie wywiązali …
Read More

„Gorące” pieniądze rodziców, czyli komu potrzebne składki na Radę Rodziców?
9 lat ago

„Gorące” pieniądze rodziców, czyli komu potrzebne składki na Radę Rodziców?

W roku szkolnym 2011/2012 do Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji dotarło bardzo dużo informacji o tym, że w niektórych szkołach rodziców uczniów zmusza się do opłacania składek na Radę Rodziców. Wysokość „opłat”, jak donoszą rodzice, jest najczęściej ustalana odgórnie, gdzieniegdzie informuje się, że „w uzasadnionych przypadkach rodzice mogą ubiegać się o obniżenie wysokości składki”. W razie „nieuiszczenia” – uczniowi (bo przecież nie jego rodzicom) grożą rozmaite konsekwencje jak: wstrzymanie świadectwa lub nagrody książkowej, ostrzeżenie, że uczeń nie będzie mógł korzystać w przyszłym roku z jakichś dobrodziejstw finansowanych przez szkołę lub Radę Rodziców itp.. Czy to jest zgodne z prawem?
Read More

Rodzice w konkursie na dyrektora szkoły
9 lat ago

Rodzice w konkursie na dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły wykonuje wiele zadań, do których potrzebne są różne kompetencje. Zgodnie z obowiązującym prawem dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, przełożonym wszystkich pracowników, odpowiedzialnym za procesy dydaktyczno wychowawcze …
Read More

Rodzice i szkoła w świetle prawa
10 lat ago

Rodzice i szkoła w świetle prawa

Na pytania uczestników Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców odpowiada Andrzej Pery, specjalista prawa oświatowego, ekspert MEN.

Read More

Strona internetowa Rady Rodziców
10 lat ago

Strona internetowa Rady Rodziców

Strona internetowa Rady Rodziców Sylwia Kolczyńska Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

1. Dlaczego Radzie Rodziców potrzebna jest strona internetowa? 2. Czy powinna to być podstrona serwisu internetowego szkoły czy też osobny serwis? 3. Jakie treści powinny znaleźć się na stronie? 4. Jak założyć stronę?

1. Dlaczego Radzie Rodziców potrzebna jest strona internetowa?

Większość rodziców rzadko bywa w szkole i nie czyta codziennie szkolnej tablicy ogłoszeń. Dla nich strona internetowa jest najwygodniejszym sposobem dotarcia do informacji, które szkoła oraz rada rodziców chcą przekazać rodzicom. Wymiana informacji między rodzicami Jeszcze większą rolę pełni taka strona w umożliwianiu rodzicom kontaktu z innymi rodzicami, gdyż takiej formy kontaktu szkoła praktycznie nie umożliwia. Wymiana informacji między radami rodziców Coraz częściej poszukujemy informacji w internecie. Dla wielu osób pierwszym źródłem informacji o radach rodziców – czym są i co mogą robić – są strony internetowe rad rodziców. Warto dzielić się dobrymi pomysłami, skutecznymi rozwiązaniami problemów i nawiązywać współpracę pomiędzy radami rodziców różnych szkół (co przewiduje Ustawa o systemie oświaty.) Bezpośredni kontakt z radą rodziców dla organizacji zewnętrznych Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziców i edukacji często nie mogą dotrzeć do rad rodziców. Zgłaszają, że wysyłanie informacji na adres szkoły jest często nieskuteczne, że informacje te nie docierają do rodziców. Niezależna strona internetowa i adres e-mailowy rady rodziców byłyby rozwiązaniem tego problemu.

Read More

Jak zaplanować pracę – czyli układamy harmonogram pracy Rady Rodziców
10 lat ago

Jak zaplanować pracę – czyli układamy harmonogram pracy Rady Rodziców

W dniu 21 maja 2009 r. odbyły się warsztaty Jak zaplanować pracę – czyli układamy harmonogram pracy Rady Rodziców. Zajęcia prowadziła Lucyna Bojarska doświadczony pedagog, pierwszy społeczny Rzecznik Praw Ucznia w warszawskim Kuratorium Oświaty, wieloletni pracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka broniąca wielokrotnie praw dzieci w sądach, autorka książek :- „Dziecko w szkole”- „Prawa człowieka w szkole”- „Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole”

Read More

Partnerska szkoła – uczniowie, nauczyciele, rodzice
11 lat ago

Partnerska szkoła – uczniowie, nauczyciele, rodzice

„Partnerska szkoła – uczniowie, nauczyciele, rodzice” to projekt realizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach Programu m.st. Warszawy „Rodzice we wspólnocie szkolnej”.

Read More