Kategoria: Rada Rodziców

29 stycznia 2014 Wyłączono

Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach

przez Grzegorz Wnorowski

IIP-logo ramka„Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach”
Grzegorz Całek Dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych
Publikacja udostępniona za zgodą autora.

Niniejsza publikacja jest zbiorem odpowiedzi na 50 najczęściej pojawiających się pytań:
1. Gdzie znajdę informację o tym, jak powstaje rada rodziców?
2. W przepisach dotyczących rad rodziców oraz w Internecie ciągle jest mowa o szkołach. A co z przedszkolami?
3. Czy we wszystkich szkołach wybiera się radę rodziców (np. w szkole muzycznej też)?
4. Czy rada klasowa musi liczyć trzy osoby?

11 lipca 2012 Wyłączono

„Gorące” pieniądze rodziców, czyli komu potrzebne składki na Radę Rodziców?

przez Grzegorz Wnorowski
W roku szkolnym 2011/2012 do Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji dotarło bardzo dużo informacji o tym, że w niektórych szkołach rodziców uczniów zmusza się do opłacania składek na Radę Rodziców. Wysokość „opłat”, jak donoszą rodzice, jest najczęściej ustalana odgórnie, gdzieniegdzie informuje się, że „w uzasadnionych przypadkach rodzice mogą ubiegać się o obniżenie wysokości składki”. W razie „nieuiszczenia” – uczniowi (bo przecież nie jego rodzicom) grożą rozmaite konsekwencje jak: wstrzymanie świadectwa lub nagrody książkowej, ostrzeżenie, że uczeń nie będzie mógł korzystać w przyszłym roku z jakichś dobrodziejstw finansowanych przez szkołę lub Radę Rodziców itp.. Czy to jest zgodne z prawem?
11 września 2011 Wyłączono

Strona internetowa Rady Rodziców

przez Grzegorz Wnorowski

Strona internetowa Rady Rodziców
Sylwia Kolczyńska

Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

1. Dlaczego Radzie Rodziców potrzebna jest strona internetowa?
2. Czy powinna to być podstrona serwisu internetowego szkoły czy też osobny serwis?
3. Jakie treści powinny znaleźć się na stronie?
4. Jak założyć stronę?


1. Dlaczego Radzie Rodziców potrzebna jest strona internetowa?

Większość rodziców rzadko bywa w szkole i nie czyta codziennie szkolnej tablicy ogłoszeń. Dla nich strona internetowa jest najwygodniejszym sposobem dotarcia do informacji, które szkoła oraz rada rodziców chcą przekazać rodzicom. Wymiana informacji między rodzicami Jeszcze większą rolę pełni taka strona w umożliwianiu rodzicom kontaktu z innymi rodzicami, gdyż takiej formy kontaktu szkoła praktycznie nie umożliwia. Wymiana informacji między radami rodziców Coraz częściej poszukujemy informacji w internecie. Dla wielu osób pierwszym źródłem informacji o radach rodziców – czym są i co mogą robić – są strony internetowe rad rodziców. Warto dzielić się dobrymi pomysłami, skutecznymi rozwiązaniami problemów i nawiązywać współpracę pomiędzy radami rodziców różnych szkół (co przewiduje Ustawa o systemie oświaty.) Bezpośredni kontakt z radą rodziców dla organizacji zewnętrznych Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziców i edukacji często nie mogą dotrzeć do rad rodziców. Zgłaszają, że wysyłanie informacji na adres szkoły jest często nieskuteczne, że informacje te nie docierają do rodziców. Niezależna strona internetowa i adres e-mailowy rady rodziców byłyby rozwiązaniem tego problemu.

1 grudnia 2010 Wyłączono

Jak zaplanować pracę – czyli układamy harmonogram pracy Rady Rodziców

przez Grzegorz Wnorowski

W dniu 21 maja 2009 r. odbyły się warsztaty Jak zaplanować pracę – czyli układamy harmonogram pracy Rady Rodziców. Zajęcia prowadziła Lucyna Bojarska doświadczony pedagog, pierwszy społeczny Rzecznik Praw Ucznia w warszawskim Kuratorium Oświaty, wieloletni pracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka broniąca wielokrotnie praw dzieci w sądach, autorka książek :
– „Dziecko w szkole”
– „Prawa człowieka w szkole”
– „Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole”