Image
Aktualności

Khan Academy Plus

Follow up – seminarium

Ostatnim spotkaniem w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci” było seminarium pt. „Follow up”, które odbyło się 9 grudnia 2013r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach „małego grantu” finansowanego przez m.st. Warszawa.Zespoły pracujące w ramach projektu przygotowały następujące zadania:• Przygotowały co najmniej jeden film, który zaprezentowały na spotkaniu. Część filmów została udostępniona na YouTube pod wcześniej wskazanym adresem dostępu• Wyszukały wśród dostępnych zasobów (filmy lub inne) tych, które uważały za najciekawsze do zaprezentowania ich na spotkaniu

Read More

Zamiast podręcznika?
7 lat ago

Zamiast podręcznika?

14 listopada 2013r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się piąte spotkanie pt. „Zamiast podręcznika?” zorganizowane w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby w sieci”. Spotkanie połączone było z konferencją prasową promującą książkę Salmana Khana „Akademia Khana. Szkoła bez granic” wydanej przez Media Rodzina.

Książka jest wynikiem przemyśleń autora o efektywności amerykańskiego systemu edukacji. Analizując badania dotyczące efektywnego ucznia się i rozmawiając z uczniami i nauczycielami Khan zrozumiał, że szkoła raczej zabija pasje dzieci i skutecznie zniechęca je do myślenia narzucając sztywny system edukacji, w którym wszystkie dzieci mają uczyć się w tym samym tempie nie zważając zupełnie na ich indywidualne potrzeby.

Read More

Zostań trenerem Khan Academy w swojej szkole – warsztaty
8 lat ago

Zostań trenerem Khan Academy w swojej szkole – warsztaty

28 października 2013r. odbyło się czwarte spotkanie w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci” pt. „Zostań trenerem Khan Academy w swojej szkole.” Spotkanie poprowadzili: Barbara Dłużewska, prof. Lech Mankiewicz oraz Szymon Charzyński.Na początku Barbara Dłużewska przedstawiła możliwości portalu Khan Academy w zakresie śledzenia bieżących postępów uczniów.

Read More

Uczniowie też mogą uczyć – warsztaty
8 lat ago

Uczniowie też mogą uczyć – warsztaty

21 października 2013r. w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci” odbyły się kolejne warsztaty pt. „Uczniowie też mogą uczyć” . Wszystkie zespoły wraz z nauczycielami kontynuowały udział w projekcie. W warsztatach uczestniczyło ponad 30 osób, w tym osiem zespołów uczniów z nauczycielami oraz grupa nauczycieli obserwatorów.Spotkanie moderował prof. Lech Mankiewicz.

Read More

Kreatywny uczeń, nowatorski nauczyciel
8 lat ago

Kreatywny uczeń, nowatorski nauczyciel

15 października 2013r. odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci „. 8 zespołów składających się z uczniów i nauczycieli oraz kilkunastu obserwatorów wzięło udział  w warsztatach pt. „Kreatywny uczeń, nowatorski nauczyciel – technologie otwierają świat”. Spotkanie moderował prof. Lech Mankiewicz, a warsztaty prowadziły: Katarzyna Gorzędowska i Alicja Puścian

Read More

Tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci
8 lat ago

Tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci

7 października 2013r. odbyło się seminarium otwierające projekt „ Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci” realizowany przez Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” z funduszy m.st. Warszawy. Założenia i cele projektu przedstawiła Elżbieta Piotrowska – Gromniak prezes stowarzyszenia i realizator projektu.Seminarium poświęcone było omówieniu projektu, pokazaniu nowego sposobu myślenia o uczeniu się inspirowanego przez młode pokolenie uczniów oraz próbie zweryfikowania, dlaczego współczesna szkoła jest coraz bardziej nudna.

Read More

Khan Academy Plus – harmonogram warsztatów

W ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci” odbędą się następujące warsztaty:

Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w …
Read More

Tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci – start projektu
8 lat ago

Tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci – start projektu

Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” rozpoczyna niezwykły projekt pt: „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci”. Projekt finansuje m.st. Warszawa. Patronat nad projektem objął Instytut Fizyki Teoretycznej PAN.Projekt skierowany jest do uczniów (szkoła podstawowa – klasa 6, gimnazjum i liceum) nauczycieli i rodziców.

Read More