Kategoria: Khan Academy Plus

20 grudnia 2013 Wyłączono

Follow up – seminarium

przez Grzegorz Wnorowski

logo WZE 03-bigOstatnim spotkaniem w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci” było seminarium pt. „Follow up”, które odbyło się 9 grudnia 2013r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach „małego grantu” finansowanego przez m.st. Warszawa.
Zespoły pracujące w ramach projektu przygotowały następujące zadania:
• Przygotowały co najmniej jeden film, który zaprezentowały na spotkaniu. Część filmów została udostępniona na YouTube pod wcześniej wskazanym adresem dostępu
• Wyszukały wśród dostępnych zasobów (filmy lub inne) tych, które uważały za najciekawsze do zaprezentowania ich na spotkaniu

21 listopada 2013 Wyłączono

Zamiast podręcznika?

przez Grzegorz Wnorowski

logo WZE 03-big14 listopada 2013r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się piąte spotkanie pt. „Zamiast podręcznika?” zorganizowane w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby w sieci”. Spotkanie połączone było z konferencją prasową promującą książkę Salmana Khana „Akademia Khana. Szkoła bez granic” wydanej przez Media Rodzina.

Książka jest wynikiem przemyśleń autora o efektywności amerykańskiego systemu edukacji. Analizując badania dotyczące efektywnego ucznia się i rozmawiając z uczniami i nauczycielami Khan zrozumiał, że szkoła raczej zabija pasje dzieci i skutecznie zniechęca je do myślenia narzucając sztywny system edukacji, w którym wszystkie dzieci mają uczyć się w tym samym tempie nie zważając zupełnie na ich indywidualne potrzeby.

5 listopada 2013 Wyłączono

Zostań trenerem Khan Academy w swojej szkole – warsztaty

przez Grzegorz Wnorowski

logo WZE 03-big28 października 2013r. odbyło się czwarte spotkanie w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci” pt. „Zostań trenerem Khan Academy w swojej szkole.” Spotkanie poprowadzili: Barbara Dłużewska, prof. Lech Mankiewicz oraz Szymon Charzyński.
Na początku Barbara Dłużewska przedstawiła możliwości portalu Khan Academy w zakresie śledzenia bieżących postępów uczniów.

24 października 2013 Wyłączono

Uczniowie też mogą uczyć – warsztaty

przez Grzegorz Wnorowski

logo WZE 03-big21 października 2013r. w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci” odbyły się kolejne warsztaty pt. „Uczniowie też mogą uczyć” . Wszystkie zespoły wraz z nauczycielami kontynuowały udział w projekcie. W warsztatach uczestniczyło ponad 30 osób, w tym osiem zespołów uczniów z nauczycielami oraz grupa nauczycieli obserwatorów.
Spotkanie moderował prof. Lech Mankiewicz.

19 października 2013 Wyłączono

Kreatywny uczeń, nowatorski nauczyciel

przez Grzegorz Wnorowski

logo WZE 03-big15 października 2013r. odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci „. 8 zespołów składających się z uczniów i nauczycieli oraz kilkunastu obserwatorów wzięło udział  w warsztatach pt. „Kreatywny uczeń, nowatorski nauczyciel – technologie otwierają świat”. Spotkanie moderował prof. Lech Mankiewicz, a warsztaty prowadziły: Katarzyna Gorzędowska i Alicja Puścian

13 października 2013 Wyłączono

Tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci

przez Grzegorz Wnorowski

logo WZE 03-big7 października 2013r. odbyło się seminarium otwierające projekt „ Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci” realizowany przez Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” z funduszy m.st. Warszawy. Założenia i cele projektu przedstawiła Elżbieta Piotrowska – Gromniak prezes stowarzyszenia i realizator projektu.
Seminarium poświęcone było omówieniu projektu, pokazaniu nowego sposobu myślenia o uczeniu się inspirowanego przez młode pokolenie uczniów oraz próbie zweryfikowania, dlaczego współczesna szkoła jest coraz bardziej nudna.

25 września 2013 Wyłączono

Tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci – start projektu

przez Grzegorz Wnorowski

logo WZE 03-bigStowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” rozpoczyna niezwykły projekt pt: „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby edukacyjne w sieci”. Projekt finansuje m.st. Warszawa. Patronat nad projektem objął Instytut Fizyki Teoretycznej PAN.
Projekt skierowany jest do uczniów (szkoła podstawowa – klasa 6, gimnazjum i liceum) nauczycieli i rodziców.