Image
Aktualności

Warszawskie Forum Rodziców i RR

Czy współczesna młodzież potrzebuje autorytetów?
9 lat ago

Czy współczesna młodzież potrzebuje autorytetów?

21 lutego 2012 r. odbyło się IX Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Czy współczesna młodzież potrzebuje autorytetów?”Celem IX Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców była próba odpowiedzi na pytania – jakich autorytetów potrzebuje współczesna młodzież, dlaczego słowo „autorytet” znika z języka młodzieżowego, a zastępuje je słowo „idol” czy „showman”? Częściową odpowiedź na te pytania znaleźliśmy m.in. w raporcie z badań przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC w 2009 roku, gdzie Jerzy Owsiak (40 proc.), Kuba Wojewódzki (32 proc.), Szymon Majewski (30 proc.) i Wojciech Cejrowski (27 proc.), Dalajlama(25 proc.) to osoby publiczne, które młodzież uznała za swoje autorytety. Na liście nie znalazł się żaden pisarz, naukowiec, wynalazca czy bohater narodowy. Jak to rozumieć?

Read More

Uczyć i wychowywać – spójność działań edukacyjnych
10 lat ago

Uczyć i wychowywać – spójność działań edukacyjnych

14 marca 2011 roku odbyło się VIII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Uczyć i wychowywać – spójność działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły i domu”. Uczestników powitali: Joanna Gospodarczyk – zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, Janusz Kostynowicz – doradca Włodzimierza Paszyńskiego – zastępcy prezydenta m.st. Warszawy oraz organizatorzy: Arkadiusz Walczak – dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Elżbieta Piotrowska–Gromniak – prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji.

Read More

Czy chcemy demokracji w szkole?
10 lat ago

Czy chcemy demokracji w szkole?

25 października 2010 roku odbyło się VII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Czy chcemy demokracji w szkole?”Z okazji trzeciej rocznicy istnienia forum przyjęliśmy formułę debaty dotyczącej demokracji w szkole, by stworzyć przestrzeń do dyskusji na temat zmian, jakich oczekują uczestnicy życia szkoły – nauczyciele, rodzice i uczniowie. Po raz pierwszy do dyskusji o szkole zasiedli przy jednym stole przedstawiciele: nauki, organizacji pozarządowych (NGO) nauczycieli, rodziców i uczniów.

Read More

Rozwój i wspieranie talentów u dzieci
11 lat ago

Rozwój i wspieranie talentów u dzieci

W dniu 13 kwietnia 2010 roku odbyło się VI Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Rozwój i wspieranie talentów u dzieci – partnerskie współdziałanie rodziców i nauczycieli”.Uczestników spotkania powitał Mirosław Sielatycki – zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (aktualnie podsekretarz stanu w MEN) oraz organizatorzy – Katarzyna Zakroczymska z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Elżbieta Piotrowska-Gromniak z Forum „Rodzice w Edukacji”.

Read More

Klimat szkoły – budowanie atmosfery wspierającej uczenie się
12 lat ago

Klimat szkoły – budowanie atmosfery wspierającej uczenie się

14 września 2009 roku odbyło się V Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Klimat szkoły – budowanie atmosfery wspierającej uczenie się i rozwój uczniów. Rola rodziców w budowaniu klimatu szkoły.”Celem spotkania było przekonanie rodziców o potrzebie budowania autentycznego partnerstwa edukacyjnego w środowisku szkolnym, które przekłada się na przyjazną atmosferę nauki.Szereg badań brytyjskich i skandynawskich potwierdza, że dobry, wspierający klimat społeczny szkoły sprzyja osiągnięciom uczniów, ich motywacji do nauki i satysfakcji ze szkoły. Osiągają oni lepsze wyniki i lepiej rozwijają swój potencjał intelektualny, a w atmosferze emocjonalnego bezpieczeństwa łatwiej budują więzi społeczne i przyjażnie.

Read More

O jakości uczenia się
12 lat ago

O jakości uczenia się

14 maja 2009 roku odbyło się IV Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „O jakości uczenia się – wspólny cel rodziców i szkoły.”Celem spotkania było zapoznanie uczestników z następującymi zagadnieniami:-informacja o podstawowych dokumentach szkoły-wyzwania, jakie stoją przed szkołą w chwili wejścia w życie nowej podstawy programowej-jak my, rodzice poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców, możemy włączyć się w działania szkoły i wpływać na jakość nauczania.

Read More

Rodzice a zmiany w szkole
12 lat ago

Rodzice a zmiany w szkole

25 kwietnia 2009 roku odbyło się III Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Rodzice a zmiany w szkole.”Celem spotkania było zapoznanie uczestników z założeniami polityki edukacyjnej m.st. Warszawy zmierzającej do budowania partnerstwa edukacyjnego w środowisku szkolnym we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz z organizacjami pozarządowymi.Spotkanie z Krystyną Szumilas wiceminister z MEN pozwoliło uczestnikom na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wprowadzanej reformy.Mirosław Sielatycki zastępca dyrektora Biura Edukacji w krótkim wystąpieniu powitał rodziców i przedstawił kierunki polityki oświatowej stolicy, której celem jest budowanie partnerstwa edukacyjnego w środowisku szkolnym. Dlatego działania zmierzające do zmiany wizerunku szkół, aktywizację społeczną uczniów oraz porozumienie i współpraca szkół z rodzicami wpisane zostały w politykę miasta i są realizowane przez forum rodziców, seminaria, spotkania, warsztaty i szkolenia.

Read More

Bezpieczna szkoła zależy od nas
14 lat ago

Bezpieczna szkoła zależy od nas

20 października 2008 r. w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się II Warszawskie Forum Rodziców pt.„Bezpieczna szkoła zależy od nas”.Patronat nad Forum objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.Spotkanie prowadziła Elżbieta Piotrowska-Gromniak.Celem spotkania było omówienie różnych aspektów bezpieczeństwa w szkole – od poziomu hałasu i zbyt ciężkich plecaków po bezpieczeństwo psychiczne. Staraliśmy się również, przy współpracy licznych organizacji pozarządowych, odpowiedzieć na pytanie, jak pomóc dziecku, któremu w szkole dzieję się krzywda. Ważnym partnerem w tych działaniach są rodzice, którzy powinni być włączani w proces edukacji i współtworzyć klimat szkoły. W atmosferze autentycznego partnerstwa edukacyjnego opartego na współdziałaniu, dobrych relacjach i wzajemnym zaufaniu możemy stworzyć twórcze i kreatywne środowisko szkolne, gdzie dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe.

Read More

Rady Rodziców w warszawskich szkołach i przedszkolach
14 lat ago

Rady Rodziców w warszawskich szkołach i przedszkolach

9 listopada 2007 roku odbyło się I Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Rady Rodziców w warszawskich szkołach i przedszkolach”.

Organizatorami spotkania było Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Forum Rodzice w Edukacji.W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, przedstawiciele Rad Rodziców i stowarzyszeń rodzicielskich i nauczycielskich, urzędnicy oświatowi i inne osoby zainteresowane rolą rodziców w edukacji dzieci w szkole.Zależało nam by pokazać jak funkcjonują Rady Rodziców w wybranych szkołach warszawskich, jakie korzyści może mieć szkoła ze współpracy z rodzicami oraz upowszechnić informacje o zmianach w ustawie o systemie oświaty wprowadzających obligatoryjne funkcjonowanie Rad Rodziców w szkołach publicznych.

Read More