Kategoria: Pączki w programowaniu

1 lutego 2015 Wyłączono

Podsumowanie projektu „Pączki w programowaniu…”

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LR20 grudnia 2014r. zakończyliśmy projekt pt. „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych” finansowany przez m.st. Warszawa a realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W projekcie wzięły udział 34 zespoły uczniów wraz z nauczycielami.

25 listopada 2014 Wyłączono

Konferencja „Proste jak matematyka”

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LRKonferencja pt. „Proste jak matematyka” była częścią projektu – „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu kompetencji logiczno – matematycznych”, odbyła się 28 października 2014r. w Warszawie.
Celem konferencji było zaprezentowanie i doświadczenie uczenia się matematyki w różnych kontekstach i z wykorzystaniem różnych narzędzi.
Termin spotkania zgrał się z 100 rocznicą urodzin Martina Gardnera, wielkiego popularyzatora matematyki, autora wielu książek i setek artykułów publikowanych w prowadzonej prze niego comiesięcznej rubryce matematycznej w „Scientific American w latach 1957 – 1981, na których swoje pasje matematyczne rozwijało wielu wybitnych matematyków amerykańskich.

25 listopada 2014 Wyłączono

Warszawa programuje

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LR8 października 2014r. ruszył projekt pt. „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych” organizowany przez Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” we współpracy z m.st. Warszawa oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Projekt, wpisany do priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy, skierowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców warszawskich szkół podstawowych. Wychodzi on naprzeciw poszukiwaniom innowacyjnych rozwiązań metodycznych i edukacyjnych oraz wypracowaniu zmiany społecznego nastawienia do matematyki i włączania uczniów, rodziców i nauczycieli, działających razem, w aktywne uczenie się i upowszechnianie programowania w języku Scratch, w celu rozwijania i wspierania kompetencji logiczno – matematycznych uczniów.

9 października 2014 Wyłączono

Dzieci programują, bawią się i przy okazji uczą matematyki

przez Grzegorz Wnorowski

paczki w p LRRuszył program „Pączki w programowaniu – wykorzystanie programowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych”, który będzie trwał w okresie od października do grudnia 2014r.
Seminarium otwierające odbyło się 8 października 2014r w OEIiZK, siedzibie partnera projektu.
W spotkaniu uczestniczyło osiemdziesięciu jeden uczniów warszawskich szkół podstawowych oraz trzydziestu siedmiu nauczycieli.

Gościem specjalnym seminarium był prof. Michał Szurek z Wydziału matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, który zabawiał uczestników opowieściami matematycznymi, inspirując do tworzenia projektów w Scratchu.