FAMICO: Family Career Compass

FAMICO: Family Career Compass

17 marca 2016 Wyłączono przez Rodzice w Edukacji

Dzieci i młodzież, którzy w przyszłości będą pracownikami, potrzebują wsparcia dorosłych w procesie poznawania swojego potencjału zawodowego. Z jednej strony dzieje się to za sprawą skutecznego doradztwa zawodowego już od rozpoczęcia edukacji w szkole.

Jednak proces ten wymaga również pełnego i świadomego zaangażowania rodziców.

Rodzice odgrywają główną rolę w planowaniu przyszłej kariery zawodowej swoich dzieci, nieustannie wpływają (świadomie bądź nie) na decyzje ucznia, dlatego profesjonalne wsparcie skierowane do szkolnych doradców współpracujących z rodzicami ma tak ogromne znaczenie. Rodzice, pracując samodzielnie oraz współpracując ze szkolnymi doradcami zawodowymi, nauczą się, w jaki sposób wspomagać zarządzanie karierą swoich dzieci i będą mieli większą świadomość różnorodności potrzeb, jakie pojawiają się na każdym etapie rozwojowym dzieci i młodzieży.

Projekt FAMICO: FAMILY CAREER COMPASS: Skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci – stara się pomóc rodzicom i doradcom zawodowym, aby w naturalny i jednocześnie skuteczny sposób mogli pomagać dzieciom odnaleźć ich pasje, zainteresowania, a co za tym idzie odpowiedni zawód.

famico1W ramach prac partnerstwo opracowało Podręcznik dla doradców „Doradztwo zawodowe obejmujące pracę z rodzicami. Podręcznik dla doradców zawodowych”, który jest skierowany do szkolnych i zewnętrznych doradców zawodowych, a także do nauczycieli, którzy chcieliby pracować nie tylko z dziećmi, ale również z ich rodzinami jak również podręcznik “Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji na temat kariery zawodowej – Podręcznik dla rodziców”, który to materiał jest promocja aktywnego uczestnictwa rodziców w procesie doradztwa zawodowego.Rodzice znajdą tu niezbędne informacje i narzędzia, które pomogą im wspierać dzieci w planowaniu kariery zawodowej.

Książka może być wykorzystywana indywidualnie i we współpracy z doradcami zawodowymi.
Ćwiczenia dołączone do części praktycznej są dostosowane do pracy z trzema grupami wiekowymi: pierwsza – dzieci w wieku 6-12 (szkoła podstawowa), druga – dzieci w wieku 13-15 – (gimnazjum) i trzecia – szkoły ponadgimnazjalne, dzieci w wieku 16-18.

Na stronie internetowej FAMICO znajdują się wszystkie informacje i materiały związane z projektem. Rodzice i doradcy zawodowi mogą z niej pobrać podręczniki (zakładka rezultaty) oraz znaleźć Internetowe Repozytorium, stanowiące zbiór przydatnych materiałów online lub w formacie pdf, dotyczące współpracy rodziców i doradców kariery w procesie podejmowania decyzji zawodowych dzieci.

Famico_logoProjekt FAMICO: FAMILY CAREER COMPAS to projekt realizowany w latach 2013-2015, ramach programu Uczenie się przez Całe Życie, w partnerstwie organizacji z Austrii, Grecji, Polski, Słowenii i Turcji.
Koordynatorem projektu jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Strona internetowa projektu: www.famico.eu
Kontakt: szkolenia-dpf@spoleczna.pl