Zgłoszenie do Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

.

Deklaracja zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "Rodzice w Edukacji"

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 40353597, 01-464 Warszawa, ul. Łagowska 3 lok 32, NIP:5222947949, REGON:142350885