Współpraca z rodzicami, dlaczego warto?

Współpraca z rodzicami, dlaczego warto?

6 kwietnia 2014 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

23 marca 2014r. Elżbieta Piotrowska – Gromniak prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” w Radiu dla Ciebie mówiła o ważnej roli rodziców w budowaniu kapitału społecznego szkoły, ich szerokich kompetencjach, które mogą przyczynić się do unowocześnienia i poprawy jakości polskiej edukacji. Wspominała również o Partnerstwie Edukacja na NOWO, którego celem jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku polskiej szkoły poprzez nowoczesne kształcenie nauczycieli, uczenie się w oparciu o szeroko dostępne wolne zasoby edukacyjne oraz samodzielne budowanie tych zasobów przez nowatorskich nauczycieli i uczniów.