Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) w Wiedniu

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) w Wiedniu

29 listopada 2012 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W dniach 16-17 listopada 2012r. w Wiedniu odbyła się kolejna europejska konferencja dla rodziców pt.„Droga dla uczącej się rodziny – rola rodziców we wczesnej edukacji językowej i jej korelacji z rozwojem myślenia u dzieci”. Tematyka konferencji dotyczyła wpływu rozwijania kompetencji w zakresie płynnego posługiwania się językiem na rozwój umiejętności samodzielnego myślenia w kontekście edukacji w rodzinie. Projekt przedstawiało stowarzyszenie rodziców z Łotwy.

Częścią projektu jest platforma internetowa, służąca międzynarodowej wymianie doświadczeń między rodzicami, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, naukowcami oraz twórcami europejskiej polityki edukacyjnej. Projekt nie wzbudził entuzjazmu wśród słuchaczy, wywołał natomiast wiele wątpliwości i pytań.

Najciekawszą częścią konferencji była wizyta w szkole podstawowej, gdzie uczą się dzieci emigrantów mówiące w różnych językach, a często bardzo słabo po niemiecku. Rolą szkoły jest nauczyć ich języka kraju w którym mieszkają, a jednocześnie wspierać i rozwijać język rodziców. W tym celu szkoła wdrożyła bardzo efektywny program dedykowany dla uczniów, ale również dla ich rodziców.

Dzieci uczą się języka niemieckiego tylko w szkole, gdyż w domu posługują się zwykle językiem kraju rodzinnego. Często rodzice-emigranci w ogóle nie znają języka niemieckiego lub posługują się nim bardzo słabo. Żeby mieć kontakt z rodzicami szkoła, w godzinach popołudniowych, prowadzi kursy języka niemieckiego dla rodziców i przy okazji integruje środowiska rodziców i wspiera ich w działaniach wychowawczych.. Niektórzy rodzice prowadzą też zajęcia językowe w klasie swoich dzieci np. jeśli większość uczniów w klasie mówi po turecku, to pozostałe mogą na tych dodatkowych zajęciach nauczyć się podstaw tego języka, żeby lepiej porozumiewać się z koleżankami i kolegami w ich rodzimym języku. Wielokulturowość tej szkoły jest jej ogromnym atutem i została bardzo dobrze wykorzystana przez dyrektora i nauczycieli, by zniwelować bariery językowe uczniów-obcokrajowców i ich rodziców, a jednocześnie wykorzystać ich kompetencje językowe, by inne dzieci mogły dodatkowo uczyć się języków swoich kolegów. Dzięki programowi realizowanemu przez szkołę dzieci szybko uczą się języków i czyją się w szkole wspierane i bezpieczne, a ich rodzice dzięki wsparciu szkoły łatwiej adoptują się w nowym środowisku i nawiązują kontakty okołoszkolne.

Program konferencji