Europejska nagroda Alcuina dla Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”

Europejska nagroda Alcuina dla Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”

27 lutego 2014 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy Członkowie Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” oraz Partnerzy wspierający nasze działania,
Z ogromną przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” zostało laureatem europejskiej nagrody Alcuina przyznanej przez European Parents Association (Europejskie Stowarzyszenie Rodziców) za projekt: „Rodzice we wspólnocie szkolnej – Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców” realizowany w latach 2008-2012 we współpracy z m.st. Warszawa.

Projekt obejmował IX sesji konferencyjnych i 44 sesje warsztatowe dedykowane rodzicom szkół warszawskich.
W ramach projektu przeszkolono zespół osiemnastu Liderów Rodzicielskich, który założył Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”.

Wszystkim, którzy pracowali na sukces tego projektu serdecznie dziękuję.alcuin medal

Elżbieta Piotrowska – Gromniak
Prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”