Czy dziecko może być pełnoprawnym obywatelem demokratycznego państwa? Czy może podejmować samodzielne decyzje, zaznaczać swoją obecność w lokalnym społeczeństwie, mieć prawo głosu w ważnych dla niego sprawach, otwarcie mówić o swoich potrzebach? Wierzymy, że tak! Dlatego realizujemy projekt „Obywatel Dziecko”.

pobierz artykuł

Ewa Sadowska
Artykuł zamieszczony za zgodą autorki.