Marzena Żylińska

Marzena Żylińska

21 marca 2015 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

dr Marzena Żylińska

Zajmuje się metodyką i neurodydaktyką.

Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z badań nad mózgiem, kultury edukacyjnej.

Pracuje jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu.

W licznych publikacjach i na seminariach propaguje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu.

Współorganizowała europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”.

Jest autorką licznych artykułów, materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz książek „Między podręcznikiem a internetem” (Warszawa 2013) i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” (Toruń 2013).

Prowadzi blog „Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce”.